De ministerraad heeft er op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer drs. H.M.F. Bruls voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Venlo. De benoeming gaat in per 1 oktober 2005.

De heer Bruls (39 jaar) is lid van het CDA en op dit moment lid van de Tweede Kamer. Hij is woordvoerder van de fractie op onder meer de terreinen grotestedenbeleid, arbeidsmarktbeleid, Wet Werk en Bijstand en Europese Zaken op het terrein van Verkeer en Waterstaat. De heer Bruls was in de periode 1999-2002 wethouder in Nijmegen en lid van het College van Bestuur van het Knooppunt Arnhem Nijmegen.

De heer Bruls volgt de heer dr. J.J. Schrijen (VVD) op die per 1 april 2005 is benoemd tot voorzitter van het Waterschap Roer en Overmaas.

bron:RVD