Mevrouw B.A.H. Galama is benoemd tot burgemeester van de gemeente Vlieland. Haar benoeming gaat in op 1 juli 2005.

 

Mevrouw Galama is lid van de VVD en 48 jaar. Zij is vanaf 2001 interim directeur van de Stichting Welzijn Weststellingwerf. Daarvoor was zij vanaf 1994 tot1998 wethouder van de gemeente Weststellingwerf. Daarnaast is zij vanaf 2003 tot heden lid van provinciale staten van Fryslà¢n.

Mevrouw Galama volgt de heer R.D. van der Mark (PvdA) op, die met ingang van 1 juli 2005 met FPU gaat.

bron:BZK