De Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen en de Werknemersorganisaties hebben een hoofdlijnenakkoord gesloten over de nieuwe CAO onderzoekinstellingen. De CAO loopt tot 1 oktober 2006 en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005. De CAO geldt voor ongeveer 3000 werknemers.

De CAO bevat de volgende hoofdpunten:
- De salarissen gaan met terugwerkende kracht per 1 april 2005 omhoog met 0,6 procent.
- De salarissen stijgen per 1 augustus 2006 met 1,6 procent.
- De tegemoetkoming in de ziektekosten blijft in 2005 op het niveau van 2004.
- Goede Vrijdag wordt vanaf 2006 een werkdag.
- Het aantal inzetbare dagen in het arbeidsvoorwaarden-op-maat-systeem stijgt voor 31 december 2008 van 5 dagen naar 10 dagen. Voor kinderopvang zijn per 1 januari 2006 2 extra verlofdagen inzetbaar binnen het arbeidsvoorwaardensysteem.
- In het eerste ziektejaar wordt het loon volledig doorbetaald. In het tweede ziektejaar is dit 70 procent. Bij reïntegratiewerkzaamheden geldt een verhoogd percentage in het tweede ziektejaar. Deze afspraken gaan in op 1 september 2005 en gelden voor werknemers die op of na 1 september 2004 ziek zijn geworden.
- Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid creëren de werkgevers een aantal
jeugdbanen en jeugdopleidingsplaatsen.
- Over het nieuwe systeem van ziektekostenverzekering en over de levensloopregeling maken de partijen voor 1 januari 2006 nadere afspraken.

Alle partijen leggen het akkoord met een positief advies voor aan hun achterbannen. Uiterlijk 3 oktober 2005 beslissen de partijen of ze het hoofdlijnenakkoord omzetten in een definitief akkoord.

De partijen op een rij:
De Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen is een samenwerkingsverband van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Koninklijke Bibliotheek, Stichting FOM, het Koninklijke NIOZ en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. De werknemersorganisaties zijn: ABVAKABO FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV Publieke Zaak.

bron:ABVAKABO FNV