De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een nieuwe Financiële Bijsluiter
ontwikkeld die korter en overzichtelijker is, en een risicometer bevat waardoor de
consument in à©à©n oogopslag kan zien hoe groot of klein de risico's van het
product zijn. Ook komen er nieuwe verplichte waarschuwingszinnen voor reclames op radio, televisie, internet en gedrukte media, waarin een vereenvoudigde risicometer is opgenomen. De nieuwe Financiële Bijsluiter stelt consumenten in staat om de
rendementen, financiële risico's en kosten van een complex financieel product beter
te doorgronden, en producten gemakkelijker met elkaar te vergelijken.

 

De AFM is de consultatie gestart van de Nadere Regeling financiële dienstverlening
(NRfd), waarin de nieuwe regels voor de Financiële Bijsluiter en reclame voor
complexe financiële producten zijn opgesteld. Na de consultatie - die zes weken
duurt - zullen de regels definitief worden vastgesteld. De nieuwe Financiële
Bijsluiter is het resultaat van de evaluatie die de AFM vorig jaar heeft uitgevoerd onder aanbieders en consumenten die de Financiële Bijsluiter sinds juli 2002 gebruiken. Uit deze evaluatie is gebleken dat zowel de aanbieders en consumenten het doel van de Financiële Bijsluiter onderschrijven, maar het document als ingewikkeld en onduidelijk ervaren.

De AFM heeft op basis van de evaluatie aanbevelingen gedaan aan het Ministerie van
Financiën voor aanpassingen aan de Financiële Bijsluiter. Daarin stelde de AFM
drie elementen centraal: risico, rendement en kosten. Op basis van deze elementen heeft de AFM de nieuwe Financiële Bijsluiter ontwikkeld. Bij het testen van deze nieuwe Financiële Bijsluiter onder consumenten bleek dat het document korter,
overzichtelijker en begrijpelijker is geworden. Omdat de nieuwe Financiële
Bijsluiter een vaste vorm heeft, ongeacht het type product, is het voor consumenten ook gemakkelijker om verschillende producten met elkaar te vergelijken. Een belangrijke verandering is de grafische risicometer die in de nieuwe Financiële Bijsluiter wordt opgenomen. Deze risicometer geeft direct een duidelijke indicatie van het risico dat aan een product is verbonden.

De Nadere Regeling financiele dienstverlening (NRfd) bevat ook nieuwe regels voor
verplichte waarschuwingszinnen bij het aanbieden van complexe financiële producten.
Deze nieuwe waarschuwingszin luidt 'Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële
Bijsluiter', en moet samen met de risicometer van het product worden opgenomen in de reclame. De verplichte waarschuwingszinnen worden door de AFM beschikbaar gesteld, aanbieders van complexe financiële producten kunnen de waarschuwingszinnen downloaden van de website van de AFM. De waarschuwingszinnen mogen niet zelf worden opgenomen of vormgegeven, er moet gebruik worden gemaakt van het materiaal van de AFM. De Nadere Regeling financiele dienstverlening treedt met een overgangstermijn in werking als het Besluit financiele dienstverlening van kracht wordt. Dit besluit moet nog door de Tweede Kamer worden behandeld en door de minister van Financiën worden vastgesteld. Naar verwachting treedt het Besluit financiële dienstverlening in werking op 1 januari 2006.

bron:AFM