Donderdag 17 juni jl. heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Herindeling Utrechtse Heuvelrug. Het wetsvoorstel houdt in dat de gemeenten Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn per 1 januari 2006 zullen worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Van de twee ingediende amendementen door de SGP, heeft à©à©n amendement het gehaald. Namelijk, het amendement wat voorziet in de grenscorrectie van het Amerongse gedeelte van Elst naar Rhenen. Het amendement over de grenscorrectie bij Overberg is ingetrokken.

Verdere verloop

Het samenvoegen van gemeenten heeft voor de nu nog zelfstandige gemeenten veel consequenties. Behalve hele praktische consequenties, zoals bijvoorbeeld het samenvoegen van vijf archieven naar à©à©n gezamenlijk archief en het gaan voeren van à©à©n financiële administratie, betekent een herindeling ook dat er een tussentijdse raadsverkiezing moet worden gehouden. Medio november kunnen de inwoners van de toekomstige nieuwe gemeente naar de stembus om hun stem uit te brengen voor het vormen van een nieuwe gemeenteraad. Het is nu nog niet bekend op welke datum de raadsverkiezing precies plaats vindt. Zodra de Eerste Kamer op 13 september heeft ingestemd met het wetsvoorstel Utrechtse Heuvelrug, stellen gedeputeerde staten de datum vast.

bron:Provincie Utrecht