Op 1 januari 2006 treedt nieuwe hervormde Europese wetgeving over de hygiëne van levensmiddelen en diervoeders in werking. De hervormde wetgeving moet zorgen voor een nog veiliger en transparanter systeem voor de productie van levensmiddelen en diervoeders. Om zo de voedselveiligheid te kunnen bewaken en de volksgezondheid te beschermen. Binnen dit zogenoemde hygiënepakket heeft de Voedsel en Waren Autoriteit een centrale rol als toezichthouder. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen wordt gegeven op de website van de VWA en staat centraal op een symposium woensdag 21 september in Ede.

Hygiënepakket
Naar aanleiding van verscheidene crises publiceerde de Europese Commissie in 2000 het Witboek Voedselveiligheid met doelstellingen en 84 actiepunten voor een verbetering van de voedselveiligheid. Eà©n van deze actiepunten was het schrijven van een algemeen kader dat te grondslag moest liggen aan alle andere wetgeving die met voedselveiligheid te maken hadden. Dit kader is de Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV, ook wel bekend onder de engelse naam General Food Law) en is op 1 januari 2005 in werking getreden. De andere actiepunten zijn ook uitgewerkt en vertaald in een hygiëneverordening voor levensmiddelen, een hygiëneverordening voor diervoeders en een controleverordening voor de overheid.  Deze verordeningen zijn allemaal gepubliceerd en worden op 1 januari 2006 van kracht.

Uitbreiding reikwijdte en registratieverplichting
Een belangrijke verandering is dat nu de gehele primaire sector (agrariërs en veetelers) bij wet nu ook onder de voedselveiligheidswetgeving valt. Een ander belangrijk onderdeel is de verplichting voor alle bedrijven die levensmiddelen en/of diervoeder produceren, verwerken, opslaan, vervoeren of verhandelt zich te registreren. Verplicht laten registreren is een logische aanvulling op eerdere regels voor melden en traceren. De overheid heeft zo een volledig en actueel beeld van bedrijven die zich bezig houden met levensmiddelen. Op de VWA website (www.vwa.nl) staat meer informatie over dit proces van registratie en erkenningen.

Bijeenkomst
In de komende periode zal de VWA veel aandacht geven aan de implementatie van het hygiënepakket en de daaruit volgende verplichtingen voor de levensmiddelensector. Een van de activiteiten is een symposium in samenwerking met vakblad VMT dat woensdag 21 september wordt georganiseerd in De Reehorst te Ede (voor meer informatie onder bijeenkomsten op www.vmt.nl). Tijdens dit congres zullen deskundigen van de VWA uitleg geven over de implicaties van de wetgeving per 1 januari 2006, maar zal ook de sector reageren met haar visie op toezicht.

bron:VWA