De jacht met gebruik van lokeenden en eendenkooien is met ingang van maandag 31 oktober verboden. Houders van pluimvee moeten ervoor zorgen dat  het pluimvee geen water krijgt dat afkomstig is  van oppervlaktewater waar in het wild levende vogels toegang toe hebben. Deze maatregelen hebben alleen betrekking op de zogenoemde hoogrisico-gebieden. Dat zijn die delen van Nederland die liggen in een straal van à©à©n kilometer van een foerageer- of watergebied van trekvogels. Aanleiding voor de maatregelen is de dreiging van vogelgriep in Nederland.

 

Daarnaast moet vanaf maandag een vergunning worden aangevraagd voor het houden van vogeltentoonstellingen, keuringen en wedvluchten.Lokvogels mogen wel worden gebruikt voor het vangen van wilde vogels voor het monitoringsprogramma. Kooikers die aan dit programma meewerken mogen de eendenkooi wel gebruiken.

Markten waar pluimvee, loopvogels en postduiven worden verhandeld zijn in Nederland al niet toegestaan. Tentoonstellingen, shows, wedvluchten en dergelijke met (sier)pluimvee, loopvogels of postduiven zijn vanaf maandag in beginsel verboden. De organisatoren kunnen een ontheffing aanvragen bij de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). Dit moet tenminste acht dagen vantevoren gebeuren. Alleen melden is niet meer voldoende. De VWA beoordeelt elke aanvraag aan de hand van een risico-analyse.

De maatregel voor het oppervlaktewater heeft tot doel te voorkomen dat het afgeschermde pluimvee via het drinkwater alsnog besmet wordt met het vogelgriepvirus. De maatregelen zijn de Nederlandse uitwerking van besluiten die eerder deze week door de veterinaire experts van de Europese Unie in Brussel zijn genomen.

bron:LNV