De huurplannen van minister Dekker veroorzaken veel onrust. De commerciële
verhuurders plaatsten maar liefst paginagrote advertenties in de landelijke dagbladen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft erop gewezen dat de plannen rampzalig uitpakken voor gemeenten die huishoudens met een bescheiden inkomen willen huisvesten. De ouderenorganisaties en de FNV wijzen op de koopkrachtgevolgen. De Landelijke Studenten Vakbond stelt dat Dekker de huurmarkt op slot gooit en dat het voor starters nog moeilijker wordt om een woning te vinden. En acht april wordt er gedemonstreerd op de Dam in Amsterdam.

Waarom deze demonstratie?
Als het aan minister Dekker ligt, gaan huurders fors meer huur betalen. Daarnaast wordt er nog weer meer gekort op de huurtoeslag, zodat de korting per 1 juli 17,05 euro bedraagt. En één op de vier woningen wordt geliberaliseerd, wat wil zeggen dat de huur ervan wordt vrijgegeven. Dat laatste moet in 2010 gaan gebeuren, maar tot die tijd komt men in een overgangsregeling. De huren van de te liberaliseren woningen worden de komende jaren al wel vast extra verhoogd om de mensen vast te laten wennen aan een markthuur.
Waarom verzetten verhuurders zich?
Weliswaar gaan de huurinkomsten van verhuurders fors omhoog als de plannen van Dekker doorgaan, maar verhuurders moeten een deel van die meerinkomsten afdragen aan het Rijk. Dekker komt met een huurheffing, een soort belastingmaatregel, waardoor de winst voor de commerciële verhuurders minder hoog uitvalt als zij willen. Voorzover woningcorporaties zich verzetten, komt dat omdat toch nog steeds een groot aantal van die woningcorporaties zich als doel stellen de lagere en bescheiden middeninkomens te huisvesten.
Is minister Dekker te stoppen?
Ja, het verzet is echt heel breed. Maar liefst veertien maatschappelijke organisaties zitten in het organisatiecomité en ondertussen verklaren steeds meer organisaties zich solidair. De gezamenlijke welzijnsinstellingen, politieke partijen, organisaties van allochtonen, het CNV, Stichting de Ombudsman, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, de CDA basisgroep sociale zekerheid, enzovoort.
Als Woonbond gaan we er in ieder geval vanuit dat we de introductie van de overgangsregeling hoe dan ook kunnen vertragen, omdat de introductie van een overgangsregeling strijdig is met het Burgerlijk Wetboek. In de huidige wetgeving is een woning of geliberaliseerd, of niet geliberaliseerd. Er zijn maar twee smaken. Volgens de Woonbondadvocaat kan Dekker niet zomaar nieuwe categorieën in het leven roepen. En dat doet ze door de woningen die over vier jaar worden geliberaliseerd in een overgangsregeling te plaatsen, waarbij ze ook nog eens onderscheid maakt tussen nieuwe huurders en zittende huurders. Dat kan helemaal niet, zonder dat die wetgeving wordt aangepast. Op dat punt wordt de invoering van Dekkers plannen in ieder geval vertraagd.

Einddoel voor de Woonbond is dat de plannen helemaal van tafel moeten. Vandaar ook dat een grote opkomst bij de demonstratie erg belangrijk is. Er moet een duidelijk signaal worden afgegeven aan de politiek. De Tweede Kamer heeft Dekker onlangs al de voet dwars gezet en opheldering geëist over de gevolgen van haar plannen. In een plaats als Zwolle zou bijvoorbeeld circa 45 procent van de woningen worden geliberaliseerd en op Terschelling bijna alle woningen. Een grote opkomst maakt duidelijk dat Dekker moet worden gestopt.
Leeft het wel voldoende?
Veel mensen realiseren zich nog steeds niet wat er staat te gebeuren. Men beseft niet dat de gevolgen zo verstrekkend zijn, dat bijvoorbeeld het huurcontract van één op de vier huurders wordt open gebroken. Vandaar dat wij ons uiterste best doen om de mensen duidelijk te maken dat ze moeten gaan demonstreren.
Zijn de reiskosten geen belemmering?
Huurders die op 8 april naar de Dam willen kunnen een treinkaartje bestellen voor 15 euro. Dat is een retourtje en geldt voor elke plaats in Nederland. Daarnaast rijden er uit heel veel plaatsen bussen. Platform Keer het Tij laat bussen rijden, er zijn woningcorporaties die bussen laten rijden, huurdersorganisaties huren een bus, kortom: het streven is de kosten voor de mensen zo laag mogelijk te houden. Op www.houdhurenbetaalbaar.nl kunt u
treinkaartjes bestellen. Daar staat ook uit welke gemeenten er bussen rijden.
Meer informatie?
Heel veel vragen worden beantwoord op www.houdhurenbetaalbaar.nl  U vindt er
actiemateriaal en kan er ook de liberalisatiecheck uitvoeren. Dat is een rekenprogramma om de maximale huurverhoging voor 2006 uit te rekenen, de stijging van de maximale huur en u kunt ermee bepalen of uw woning wordt geliberaliseerd of niet.
bron:De Woonbond