Nieuwe partners op seks- en sportgebied voor al@dinDankzij twee nieuwe samenwerkingspartners is al@din, de digitale vragendienst van de openbare bibliotheken, nog beter in staat om vragen op seks- en sportgebied te
beantwoorden. De Rutgers Nisso Groep en NOC-NSF gaan de vragendienst ondersteunen als het gaat om vragen over deze onderwerpen. Met de toevoeging van het kenniscentrum seksualiteit en de nationale sportkoepel beschikt al@din over negen deskundige partners op verschillende gebieden.

Voor al@din beantwoorden bibliothecarissen in het hele land online meer dan 10.000 vragen per maand over alle mogelijke onderwerpen. De samenwerkingspartners bieden ondersteuning bij specialistische vragen. De andere instellingen waarmee al@din samenwerkt zijn het Natuurhistorisch Museum Leiden Naturalis, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, de Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Theater Instituut, de landelijke koepel van Jongereninformatiepunten JIP.org, de Rotterdamse muziekbibliotheek CDR en de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

De bibliotheken begonnen hun gezamenlijke digitale vragendienst in het voorjaar van 2003. Dit jaar, tot half november, zijn er al 125.000 vragen gesteld aan al@din, via
www.bibliotheek.nl en lokale bibliotheeksites, terwijl er 600.000 bezoekers werden
verwelkomd. al@din spant zich in om op elke vraag, hoe moeilijk ook, een antwoord te
geven én om daarbij kwaliteit te leveren. Uit een onderzoek (mei 2005) blijkt dat
82 procent van de vragenstellers aan al@din tevreden tot zeer tevreden was met het
antwoord dat ze kregen.

De meeste vragen aan al@din worden beantwoord in de bibliotheken zelf. Bibliothecarissen weten, op basis van hun opleiding en ervaring, waar ze moeten zoeken en hoe ze dat moeten doen. Ze gebruiken daarvoor behalve het Internet de fysieke en digitale collectie in hun eigen bibliotheek. Komt de bibliothecaris er desondanks niet uit, dan schakelt hij een gespecialiseerde collega elders in het land in. Is een vraag dan nog te specifiek dan wordt één van de samenwerkingspartners ingeschakeld. Als het om een vraag gaat op een gebied waarop nog geen samenwerking is aangegaan, dan worden andere instanties geraadpleegd, per telefoon of e-mail.

bron:Ver. van openbare bibliothekenComments are closed.
%d bloggers liken dit: