De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Justitie ingestemd met de voordracht van mr. H.AE. Uniken Venema voor benoeming tot lid van het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) per 1 oktober 2005. Mr. Uniken Venema is thans president van de rechtbank te Arnhem.

Mr. Uniken Venema (48 jaar) volgde een opleiding Nederlands recht, richting burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

In 1982 is de heer Uniken Venema zijn loopbaan begonnen als wetenschappelijk medewerker bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht in Utrecht, sectie burgerlijk recht.
In 1983 werd hij advocaat bij het advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.
In de eerste jaren was de heer Uniken Venema werkzaam op diverse rechtsgebieden w.o. cassaties, arbeidsrecht, verzekeringsrecht, bestuursrecht en vreemdelingenrecht. Vanaf 1989 vond er specialisatie plaats in het ruimtelijk bestuursrecht en het milieurecht. Vanaf 1 januari 1990 trad hij toe tot de maatschap en werd in toenemende mate betrokken bij de leiding van het kantoor. In 1993 werd hij voorzitter van de sectie ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht.
Vanaf 1989 was de heer Uniken Venema tevens rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank in Den Haag.
Van 1995-2002 was de heer Uniken Venema werkzaam bij de Rechtbank te Utrecht, eerst als rechter en vanaf 1997, na zijn benoeming tot coà¶rdinerend vice-president, als sectorvoorzitter van de sector handels- en familierecht.
Van 2002 tot heden was mr. Uniken Venema president van de rechtbank Arnhem.

Met de komst van mr. Uniken Venema zal het College van procureurs-generaal per 1 oktober 2005 bestaan uit 4 personen, te weten mr. H.N. Brouwer (voorzitter), mr. H.J. Bolhaar, mr. D.W. Steenhuis en mr. H.AE. Uniken Venema.

bron:MinJus

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular