Het kabinet heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ingestemd met nieuwe regels voor de veiligheid van kinderen in de auto met ingang van 1 januari 2006. Basisregel is dat alle kinderen kleiner dan 1,35 meter zowel voorin als achterin een goedgekeurd zitje of een goedgekeurde zittingverhoger moeten gebruiken. Hiermee wordt een Europese richtlijn ten uitvoer gebracht.

Goedgekeurde producten zijn voorzien van een keuringslabel ECE 44/03 (of later) of een keuringslabel van de EU-richtlijn 77/541/EEG. De nieuwe regels vloeien voort uit
Europese richtlijnen.

Voor een aantal bijzondere gevallen gelden afwijkende regels:
· Auto's zonder autogordels. In auto's zonder autogordels mogen kinderen jonger dan 3 jaar niet meer worden vervoerd. Kinderen vanaf 3 jaar mogen in zulke auto's wel achterin zonder extra zitje meerijden. Als ze kleiner zijn dan 1,35 meter mogen ze niet voorin zitten.
· Andere uitzonderingen. Kinderen ouder dan 3 jaar hoeven - ook al zijn ze kleiner dan 1,35 meter - op de achterbank niet in een kinderzitje, als daar al twee kinderzitjes of zittingverhogers in gebruik zijn en er geen derde bij past. Zij moeten dan wel een autogordel om. Het zelfde geldt voor incidentele korte ritten, bijvoorbeeld om kinderen naar een feestje te brengen of een jeugdteam naar een uitwedstrijd. Kinderen die bij hun eigen (pleeg)ouder in de auto zitten, moeten altijd een kinderzitje of zittingverhoger gebruiken. Andere uitzonderingen gelden voor vervoer per taxi en in de bus.
· Gordels achterlangs en gordelgeleiders. Het wordt verboden om het diagonale deel van de gordel achter het lichaam langs te leiden. Driepuntsgordels zijn hier niet voor
gemaakt en bieden dan onvoldoende veiligheid. Als bij een kind de gordel over de hals loopt in plaats van over de schouder, is een goedgekeurde zittingverhoger de
aangewezen oplossing. Het gebruik van gordelgeleiders (ook wel gordelclips genoemd) is ook verboden. Alleen kinderen kleiner dan 1,50 meter voor wie geen zittingverhoger te krijgen is omdat ze er te zwaar voor zijn en volwassenen kleiner dan 1,50 meter mogen zonodig  een gordelgeleider gebruiken. Er komen nog nadere eisen waaraan een gordelgeleider moet voldoen.

bron:VenW