Het KNMI heeft vier scenario's opgesteld over de gevolgen van klimaatverandering in Nederland rond 2050. Het gaat daarbij om hogere temperaturen, heviger neerslag en stijging van de zeespiegel. Staatssecretaris Schultz (VenW) heeft de nieuwe klimaatscenario's van het KNMI in ontvangst genomen.
Scenario's
Twee van de vier scenario's beschrijven de gevolgen van een veranderde luchtstroming en windrichting boven West-Europa. Ook dat heeft namelijk invloed op de neerslag en temperatuur in Nederland. Volgens de scenario's is het rond 2050 's winters gemiddeld 0,9 tot 2,3 graden warmer dan in 1990. In de zomer is dat 0,9 tot 2,8 graden. Afhankelijk van de veranderde luchtstroom, worden de winters gemiddeld natter en de zomers droger. Ook zullen er steeds meer extreme hoeveelheden neerslag vallen. Verder nemen de watertekorten tot 2050 toe. De scenario's bieden ook inzicht in de effecten van klimaatverandering op de energiesector, de natuur, de landbouw en de luchtkwaliteit.
Beleid
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat houdt in het beleid rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Vanwege nattere winters en meer neerslag wil het kabinet meer ruimte voor water creëren. Dit gebeurt onder meer met de projecten Ruimte voor de Rivier, de Maaswerken en extra waterbergingen in de regio. De komende eeuw moet er worden geïnvesteerd in het voorkomen van overstromingen en droogte. Ook moet worden onderzocht hoe de gevolgen van overstromingen beperkt kunnen worden.
Nationaal programma
Voor de effecten van klimaatverandering op andere beleidsterreinen is het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat opgesteld. Hierin werkt het kabinet samen met provincies, gemeenten en waterschappen aan een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting.
Bron: VenW