Vanaf vandaag is de nieuwe spelling voor het Nederlands van kracht. Dat wil zeggen dat de overheid en het onderwijs zich aan de nieuwe regels moeten houden. Eigenlijk verandert er niet zo veel. Van de ruim 100.000 woorden in de 'Woordenlijst van de Nederlandse Taal' hebben er 2.600 een nieuwe schrijfwijze gekregen.

De nieuwe spelling is er vooral op gericht om zoveel mogelijk uitzonderingsregels af te schaffen. Zo verdwijnt de paardebloemregel uit 1995 die stelde dat samenstellingen waarvan het eerste woord een dier is en het geheel een plantnaam, geen tussen-n kregen. Voortaan is het dus paardenbloem en rattenkruid. Ook 'versteende uitdrukkingen' zoals paddenstoel krijgen nu een tussen-n.

Sommige woorden worden voortaan zonder hoofdletter geschreven (historische periodes, bv. middeleeuwen), andere krijgen een hoofdletter (volkeren, bv. Eskimo). Er verdwijnen heel wat koppeltekens, zoals in sociaaldemocratisch en 1 aprilgrap. Er komen ook 6.000 nieuwe woorden bij, zoals tsunami en weblog.

Niet iedereen is het eens met de nieuwe spelling. Zo weigeren enkele Nederlandse media de regels toe te passen. Ze hebben een eigen "witte spelling" uitgewerkt die later deze maand verschijnt. De redactie van Emea.nl zal voorlopig de oude en de beide variaties van de nieuwe spelling door elkaar blijven gebruiken.

bron:Advalvas