Nieuwe subsidieregeling rijksmonumenten mist nog veel kansenStaatssecretaris Van der Laan heeft deze week de nieuwe subsidieregeling voor de instandhouding van Rijksmonumenten naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze regeling is de opvolger van de twee regelingen voor restauratie én voor onderhoud. Deze samenvoeging zou tot vereenvoudiging en dus lastenvermindering moeten leiden, maar dat is nog onvoldoende het geval, aldus de VNG. Volgens de VNG wordt een aantal kansen op vereenvoudiging gemist. Bovendien is aan de basisvoorwaarde, voldoende geld om achterstanden weg te werken, niet voldaan.

In een eerste reactie stelt de VNG dat het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM) ten onrechte uitgaat van een situatie waarin de restauratieachterstanden zijn weggewerkt. Momenteel bestaat een achterstand van Euro 234 miljoen. Instandhouding komt pas ná restauratie. Het BRIM is niet bedoeld om die restauratieachterstanden weg te werken, maar zolang die achterstanden niet weggewerkt zijn, is deze instandhoudingsubsidie voor veel monumenten onvoldoende.

De VNG vindt het bezwaarlijk dat de subsidieregeling van het rijk los komt te staan van de vergunningverlening door de gemeenten. De monumenteneigenaar moet nu én zaken doen met de gemeente én met het rijk. Dat is strijdig met de één-loketgedachte. Bovendien loopt de eigenaar het risico dat hij subsidie krijgt voor werkzaamheden die hij van de gemeente niet mag uitvoeren, of andersom. Dat is zeer onwenselijk. Tussen subsidieverlening en vergunningverlening moet inhoudelijk samenhang blijven bestaan.

Tenslotte maakt de VNG zich zorgen over de hoeveelheid administratieve lasten in de nieuwe regeling. Soms gaat het om kleine bedragen (ca. 1250 euro per jaar subsidie voor een woonhuis in gemeentelijk eigendom), terwijl wél veel onderbouwing en bewijsmateriaal (inspectierapporten, bouwtekeningen) aangeleverd moet worden. De beoordeling van de aanvraag is zeer gedetailleerd.

De VNG zal na de zomer de Tweede Kamer uitgebreid informeren over haar standpunten. Dan zullen ook alternatieven en voorstellen tot verbetering gedaan worden. Geld voor achterstanden, minder administratieve lasten en meer samenhang tussen subsidie en vergunning, zijn voor de VNG belangrijke voorwaarden voor een goede regeling.

bron:VNGComments are closed.
%d bloggers liken dit: