Een nieuwe techniek voor operaties aan verwijde buikslagaders geeft veel minder risico op overlijden. Volgens de nieuwe methode wordt via de lies geopereerd en niet meer via de buik van de patiënt. In minder dan à©à©n procent van de gevallen sterft de patiënt tijdens of kort na de operatie. Het sterftecijfer bij de klassieke methode is ongeveer vijf keer hoger. Dit blijkt uit onderzoek van vaatchirurg EricVerhoeven van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Verhoeven promoveert op 7 september aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een operatie aan een verwijde buikslagader (aneurysma van de abdominale aorta oftewel AAA) komt in Nederland ongeveer 2500 keer per jaar voor. De zieke slagader wordt hierbij vervangen door een kunststofprothese. Deze ingreep is noodzakelijk om te voorkomen dat de buikslagader springt, waardoor levensgevaarlijke bloedingen ontstaan. Begin jaren '90 ontstond de nieuwe operatietechniek via de lies. Sinds 1996 wordt de techniek ook in het UMCG toegepast. Hierbij wordt via de lies een 'binnenband' aangebracht in de zieke slagader om deze te verstevigen. Belangrijk bijkomend voordeel van de nieuwe techniek voor patiënten is dat er niet een groot litteken op de buik ontstaat. De vaatoperatie via de lies kan echter niet bij iedere patiënt uitgevoerd worden; dit is afhankelijk van de toegankelijkheid via de liesvaten en de omvang van het AAA.

Meer mensen te behandelen

Door de nieuwe operatietechniek kunnen meer mensen in aanmerking komen voor een behandeling, concludeert Verhoeven. Hij onderzocht eveneens of de nieuwe techniek is toe te passen bij acute bloedingen. `De resultaten van de toepassing van de endovasculaire techniek bij een acute AAA zijn veelbelovend. De mortaliteit ligt ook hier aanmerkelijk lager dan bij de open operatie'. Uit het onderzoek blijkt verder dat door de evolutie van de ingebrachte protheses een nieuwe groep patiënten behandeld kan worden. Recent zijn namelijk protheses ontwikkeld met zijtakken of met `zij-ingangen'. Deze zorgen ervoor dat de bloedtoevoer naar vitale organen als de nieren gegarandeerd blijft. Met deze nieuwe protheses kunnen nu mensen via de lies behandeld worden, die anders niet in aanmerking kwamen voor een behandeling met de nieuwe techniek. Ook bij de nieuwe techniek zijn complicaties mogelijk, maar door de snelle ontwikkeling van de protheses lijkt dit aantal geleidelijk af te nemen.

Lokale verdoving

Verhoeven onderzocht ook de mogelijkheid om de nieuwe operatietechniek onder lokale verdoving toe te passen. In het UMCG wordt meer dan negentig procent van de patiënten niet meer in slaap gebracht of met een ruggenprik verdoofd. Opereren onder lokale verdoving blijkt goed mogelijk. Dit is voor de veelal wat oudere patiënten een duidelijk voordeel. Bij zeer zware patiënten of bij te zenuwachtige patiënten is lokale verdoving niet goed toe te passen.

bron:RUG