Ieder die door het geven van zorg, of juist door ziekte of handicap aan huis gebonden is, loopt de kans om te vereenzamen. Vrijwilligers doen er wat aan. Door met iemand die blind is op stap te gaan. Door op een verstandelijk gehandicapt kind te passen, zodat de moeder met de andere kinderen naar de bios kan. Door op bezoek te gaan bij iemand met dementie. Maar de huidige wachtlijsten bestaan uit ongeveer 4.000 cliënten die wachten op een vrijwilliger.

Met de campagne handjehelpen is het de bedoeling om deze wachtlijsten te verkleinen door nieuwe vrijwilligers te werven. De campagne bestaat uit radiospotjes, stoppers en posters. De website www.handjehelpen.nl is gericht op de werving van nieuwe vrijwilligers. Aan de hand van concrete hulpvragen worden mensen enthousiast gemaakt om een uurtje per week (of meer) zich in te zetten voor een ander. Tweederde van alle hulpvragen die op deze site te vinden zijn, hebben te maken met eenzaamheid. Op deze site staan ook de namen en adressen van organisaties voor vrijwilligerszorg. Deze organisaties zijn aangesloten bij Mezzo, voorheen LOT/Xzorg, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.
Met radiospots en stopperadvertenties die vier representatieve handjehelpen-hulpvragen beschrijven, is het de bedoeling om in de campagneperiode januari en februari 750 nieuwe vrijwilligers te werven. Op die manier kan de landelijke wachtlijst van ongeveer 4.000 cliënten worden verkort. Thema van de spots en stoppers is taakverlichting voor de vaste verzorger, dankzij de inzet en hulp van een vrijwilliger. Taakverlichting waardoor de mantelzorger beter in staat is om een sociaal leven buiten de zorg op te bouwen. Zo kan eenzaamheid worden
voorkomen en verminderd. De betekenis van de hulp ligt besloten in het motto Een uurtje per week kan een leven veranderen.
bron:Mezzo