De wet die de medezeggenschap regelt van werknemers die in dienst zijn bij een Europese vennootschap, gaat ook gelden voor Europese coà¶peratieve vennootschappen. Dat is de strekking van een voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de wet, dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend. De huidige wet zal na deze wijziging Wet rol van de werknemers bij Europese rechtspersonen gaan heten.

Met dit voorstel werkt De Geus eindelijk een Europese richtlijn uit van 22 juli 2003. Kern van de wetswijziging is dat net als bij een Europese vennootschap ook de oprichters van een grotere Europese coà¶peratieve vennootschap (50 en meer werknemers in ten minste twee lidstaten) en (vertegenwoordigers van ) werknemers een overeenkomst sluiten over informatie, raadpleging en medezeggenschap op het internationale niveau van de vennootschap. Voor het nationale niveau van de vennootschap en voor kleinere Europese coà¶peratieve vennootschappen (met minder dan vijftig werknemers of alleen werknemers in à©à©n lidstaat) geldt het nationale recht van de lidstaat.

De Wet rol van de werknemers bij Europese rechtspersonen stelt regels voor de Europese vennootschap en de Europese coà¶peratieve vennootschap met statutaire zetel in Nederland. De werking strekt zich echter uit tot de werknemers in andere lidstaten. Wanneer geen afspraken gemaakt worden tussen oprichters en werknemers van de vennootschap, zijn de minimumvoorschriften voor de rol van werknemers in een Europese (coà¶peratieve) vennootschap van toepassing.

bron:SZW