Een woning waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwvergunning wordt aangevraagd, moet
energiezuiniger worden. De zogenoemde energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor
nieuw te bouwen woningen wordt op dat moment aangescherpt van 1.0 naar 0.8. De
aanscherping van de EPC past binnen het streven van het kabinet om de CO2-uitstoot te
veminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Het besluit tot aanscherping van de
EPC is  op 27 oktober 2005 gepubliceerd in het Staatsblad.

De kosten van de energiezuiniger woningen weegt voor minister Dekker en staatssecretaris Van Geel (VROM) op tegen de baten. Diverse partijen hebben de Tweede Kamer ingelicht over hun visie op de aanscherping. Op 15 december zijn de betrokken partijen bevraagd door de Tweede Kamer. Minister Dekker en staatssecretaris Van Geel zien ondanks de gesprekken in de Kamer geen aanleiding de aanscherping uit te stellen. Vandaag is daarom het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd.
Per 1 januari 2006 zal ook de herziene energieprestatienorm (EPN) voor de woningbouw (NEN 5128:2004) gelden. In deze nieuwe methode is het zomercomfort meegenomen, zodatoververhitting in de zomer in het ontwerp al voorkomen kan worden en het achteraf installeren van airco.s wordt beperkt. VROM heeft deze berekeningsmethode aangewezen in de bouwregelgeving als goede methode om de energieprestatie van een woning te berekenen.
bron:VROM