Een woning waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwvergunning wordt aangevraagd, moet energiezuiniger worden. Het doel daarvan is de uitstoot van kooldioxide (CO2) te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Dit betekent dat op 1 januari 2006 de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuw te bouwen woningen wordt aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Het besluit hiertoe is op 27 oktober 2005 gepubliceerd in het Staatsblad.

De EPC is sinds 1995 een instrument van het Nederlandse klimaatbeleid en stelt minimum prestatie-eisen aan gebouwen op het punt van energiezuinigheid. Sinds de invoering is de EPC stapsgewijs aangescherpt. Sinds 1 januari 2000 is de EPC voor de woningbouw 1,0.

De eis van 0,8 is met verschillende maatregelen te bereiken. De afgelopen jaren zijn ook al veel woningen gebouwd met een EPC van minder dan 0,8. Energiezuiniger gebouwde woningen vragen minder verwarming en/of koeling en hebben op zichzelf dus lagere energiekosten. Uit onderzoek blijkt dat de kosten van de maatregelen die nodig zijn om een EPC van 0,8 te bereiken, bijna altijd worden terugverdiend binnen de levensduur van die maatregelen.

bron:VROM