Met ingang van 1 juli 2005 is Mat Verberkt (49) de nieuwe zakelijk leider van Danshuis Limburg. Hij neemt daarbij een groot deel van de taken over van Hans Turlings. Turlings, vanaf het prilste begin betrokken bij de totstandkoming van Danshuis Limburg, ziet zich vanwege prive-omstandigheden gedwongen een stapje terug te doen.

Turlings blijft verbonden aan Danshuis Limburg voor enige uitvoerende taken en als bestuurssecretaris. Verberkt bezet de functie ad interim, tot aan de realisering van enige belangrijke aandachtspunten, voorlopig tot 31 december 2005.

Samen met artistiek leider Marc Jonkers gaat Verberkt zich voornamelijk bezighouden met de herpositionering van Danshuis Limburg binnen de doelstellingen zoals die bij de oprichting in 2003 werden geformuleerd. Door de komst van de nieuwe dansvoorziening voor het Zuiden, DanzNL in Tilburg zal een aantal taken - met name op het gebied van educatie en promotie - herverdeeld en herbeschouwd worden.

Danshuis Limburg ziet daarbij kansen zich nog meer te concentreren op de ontwikkeling van danstaal. Vooral de ontwikkeling van (amateur)jongerendans, de bevordering van de samenwerking tussen amateurs en professionals en het vervolgen van de productiekern met o.a. huischoreograaf Sjoerd Vreugdenhil krijgen hoge prioriteit.

Danshuis Limburg ziet zich daarbij als een schakel/intermediair tussen de verschillende (kunst)disciplines en zal het contact met andere culturele instellingen, niet alleen formeel maar ook inhoudelijk gestructureerd worden.

Op korte termijn zullen Jonkers en Verberkt dan ook het huidige beleid aanscherpen om op eigen wijze de dans in al zijn facetten in plaats te geven in Nederlands Limburg en daarbuiten, zoals dit ook wordt ondersteund door de twee belangrijkste subsidiënten (Gemeente Heerlen en Provincie Limburg).

Mat Verberkt is oorspronkelijk journalist en was al aan Danshuis Limburg verbonden als communicatieadviseur. Eerder werkte hij onder andere voor het Holland Festival, Nederlands Kamerkoor, Witte de With-centrum voor hedendaagse kunst, WDR en Deutschlandfunk. Naast zijn werkzaamheden voor Danshuis Limburg blijft hij actief als programmamaker bij TV Maastricht en L1 TV en als adviseur voor diverse culturele instellingen.

bron:Danshuis Limburg