Het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ heeft met haar 15 normen-aanpak een samenhangend kader ontwikkeld waarin kennis, materialen, methoden en expertise zijn gebundeld. De kerndoelstelling van deze aanpak is de toename van de prevalentie van overgewicht bij kinderen onder de 19 jaar tot stilstand te brengen. De normen dienen een leidraad te vormen voor het gedrag dat nodig is om als kind in Nederland op te groeien met een gezond gewicht.

Hiertoe zijn 7 normen gericht op voeding, 5 op bewegen en 3 op zowel voeding als bewegen. "De kracht van onze aanpak zit hem in het integrale denken en het aanbieden van een duidelijke structuur", zegt drs. Krosse. Iedereen is het er over eens dat overgewicht een probleem is van de samenleving. Naast het individu, de overheid, bedrijfsleven, voedingsindustrie en zorgverzekeraars spelen vooral gemeenten een belangrijke rol bij de preventie van overgewicht. "Origineel en op de praktijk gericht. De integrale aanpak die het NIGZ voor ogen heeft sluit goed aan bij het integrale gemeentelijk beleid op dit terrein.", zo reageerde Nelleke Groenewegen, directeur van de VNG-sector Sociale Zaken, Eductatie en Zorg op de 15 normen. Dat gezond leven de norm dient te zijn wordt ook benadrukt door prof. dr. Willem van Mechelen (VU Medisch Centrum): "Steeds vaker blijkt uit onderzoek dat voor gedragsverandering normatieve overtuigingen veel belangrijker zijn dan veel mensen denken. Het NIGZ pakt dit nu zeer terecht op". "Als van kinderen wordt verwacht dat zij van en naar school lopen en fietsen en meer buiten spelen dan zullen gemeenten er voor moeten zorgen dat dit ook mogelijk is. Er dienen dus (meer) en betere voorzieningen te worden gecreëerd. Verder achten wij het bijvoorbeeld ook noodzakelijk om een maximum te stellen aan het aantal uren dat achter de TV/PC wordt doorgebracht. Lukt het niet dit via voorlichting en het aanbieden van alternatieven te bereiken, dan zullen gemeenten strikte regels op dienen te stellen. Laat huishoudens bijvoorbeeld tot 20:00 uur slechts 1 uur per dag TV kijken", aldus drs. Krosse. Het NIGZ sloot met de VNG en GGD Nederland eerder dit jaar een convenant. Onder de noemer 'Gezondheidsbevordering in lokaal perspectief' wordt samengewerkt aan het terugdringen van de gezondheidsrisico's in Nederland. De aanpak van het overgewicht is daarbij à©à©n van de belangrijkste onderwerpen. Voor iedere norm zal er een workshop worden georganiseerd om tot meetbare, concrete en samenhangende voorstellen te komen. De komende maanden zal er met verschillende partijen gesproken gaan worden over de inhoud van de geplande workshops voor volgend jaar.

Over het NIGZ
Het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) ontwerpt programma's waarmee gezond gedrag en een gezonde omgeving worden bevorderd. Wij helpen met name gemeenten, lokale gezondheidsorganisaties en bedrijven met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van gezondheidsbeleid. Ook bieden wij gezondheidsprofessionals praktische ondersteuning in de vorm van informatievoorziening, training, voorlichtingsmethodieken en -materialen, advisering en coaching.

bron:NIGZ