Na aanleiding van de doorbraak die Bill Clinton en de American Heart Association vorige week hebben bereikt met de frisdrankfabrikanten in de Verenigde Staten om het gebruik van calorierijke dranken door leerlingen en studenten tijdens de schooluren te beperken, heeft het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ met een brief aan de Nederlandse Frisdrank Industrie gepleit voor eenzelfde gezamenlijk initiatief in Nederland.

Kern van dit initiatief is dat het gebruik van calorierijke dranken door leerlingen en studenten tijdens de schooluren wordt beperkt. Volgens het NIGZ zouden dergelijke op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde richtlijnen zouden ook in Nederland opgesteld en aanvaard moeten worden. Het NIGZ roept de Vereniging Nederlandse Frisdrank Industrie er dan ook toe op dat ook in Nederland een bedrijfstakbrede afspraak wordt gemaakt. Het beperken van het gebruik van energierijke frisdrank en suikerhoudende en gezoete sappen door de jeugd maakt - naast het stimuleren van het drinken van water - onderdeel uit van de 15 normenaanpak voor opgroeien met een gezond gewicht. Op gemeentelijk niveau kan het gebruik van calorierijke dranken door de jeugd uitstekend kan worden aangepakt. Dit kan in de uitvoering van het convenant Gezondheidsbevordering in lokaal perspectief van GGD Nederland, NIGZ en VNG in samenwerking met lokale GGD'en en gemeenten.

Ronald Kramer, projectleider Overgewicht bij het NIGZ: "Een initiatief als dat van de William J. Clinton Foundation zou ook in Nederland uitgewerkt moeten worden. Daarom benaderen wij de Nederlandse frisdrankindustrie om op korte termijn gezamenlijk concrete stappen te kunnen zetten. Uiteraard zullen we ook belangrijke organisaties als het Voedingscentrum en de Nederlandse Hartstichting hierbij betrekken."

bron:NIGZ