Wie gaan er naar een diëtist, waarom, door wie zijn zij verwezen, welke behandeling krijgen zij en wat is het resultaat van die behandeling? Vanaf 2006 gaat het NIVEL dat uitzoeken in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en met Z-org.
 

Hiertoe zullen zo’n 30 praktijken van vrijgevestigde diëtisten en ca. 6 thuiszorginstellingen op worden genomen in de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ). LiPZ verzamelt en analyseert landelijke, representatieve, gegevens over diverse paramedische beroepsgroepen en de zorg die zij leveren, op het niveau van de individuele, zorgvuldig geanonimiseerde patiënt. LiPZ wordt uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Toevoeging van diëtisten aan LiPZ is belangrijk omdat de vergoeding voor (extramurale) dieetadvisering vanaf 1 januari 2005 is overgeheveld van de AWBZ naar de basisverzekering. Voor die tijd was de vergoeding onbeperkt, nu vergoedt de basisverzekering maximaal vier uur dieetadvisering per persoon per jaar.

Het ministerie van VWS heeft het NIVEL gevraagd de effecten van deze nieuwe maatregel te evalueren. Het NIVEL zal onder meer kijken hoeveel en welke patiënten gebruik maken van dieetadviezen en ook of die vier uur voor iedereen voldoende is of dat er mogelijk patiëntengroepen zijn die meer diëtistische begeleiding nodig hebben.
bron:Nivel