VVD-woordvoerder Hans van Baalen noemt de landbouwlijn van het kabinet van vrijdag 1 juli een begaanbare weg, die moet leiden tot een drastische korting op de Nederlandse afdrachten aan de EU.

Het harde "Njet" van minister Veerman ten aanzien van het ter discussie stellen van het plafond van het landbouwbeleid tot en met 2013 is van tafel. Het kabinet heeft de woorden "onbegaanbaar" en "onwenselijk" ten aanzien van het openbreken van de huidige EU-landbouwafspraken geschrapt en wil een twee-sporenbeleid volgen. Enerzijds het binnen het uitgavenplafond invoeren van verbeteringen, zoals het binnen het huidige plafond onderbrengen van de landbouwsubsidies voor Roemenië en Bulgarije, plattelandsbeleid en voedselveiligheidsbeleid, exportsubsidies uit de landbouwuitgaven putten en co-financiering. Anderzijds het flexibel benaderen van het plafond. Kortom, het plafond staat niet meer vast.

Van Baalen vindt dat het kabinet met deze benadering de motie-Timmermans-Van Baalen (in de wandelgang, de "follow Tony"-motie genoemd) uitvoert. Hij betreurt de mist die het kabinet de afgelopen twee weken over haar koers heeft laten ontstaan, maar is blij met de nu geboden duidelijkheid. Blijkbaar had minister Veerman de tijd nodig om zich in de hervormingskoers van het kabinet te kunnen voegen. De VVD zal het kabinet scherp volgen bij het ondersteunen van de Britse hervormingskoers bij de Meerjarenbegroting 2007-2013. Einddoel is, zoals gezegd, het drastisch korten op de Nederlandse afdrachten. Daarop zal het kabinet woerden afgerekend.

bron:VVD