De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft acht energiebedrijven boetes opgelegd die variëren van EUR 10.000 tot EUR 90.000 per bedrijf. Gebleken is dat deze bedrijven in de zomer van 2004 de Elektriciteitswet 1998 hebben overtreden.

Het gaat om de volgende bedrijven: Eneco Energie (EUR 10.000), N.V. Nuon (EUR 25.000), N.V. ONS Energie (EUR 10.000), ONS CAI B.V. (EUR 10.000), EDF Trading Limited (EUR 90.000), Endesa S.A. (EUR 60.000), Vattenfall Trading GmbH (EUR 10.500), Aare Tessin AG fà¼r Elektriciteit (EUR 10.000).

De NMa ziet erop toe dat de concurrentie op de elektriciteitsmarkt wordt bevorderd. De schaarse importcapaciteit over de drie landsoverschrijdende verbindingen moet daarom eerlijk worden verdeeld onder de energiebedrijven die elektriciteit willen importeren. Wanneer een partij elektriciteit wil importeren naar Nederland, dan vindt dit verplicht plaats via de Amsterdam Power Exchange (APX), de Nederlandse elektriciteitsbeurs. De NMa heeft geconstateerd dat de acht energiebedrijven zich vorige zomer niet hebben gehouden aan de verplichting om een hoeveelheid elektriciteit in te bieden die minstens net zo groot is als de transportcapaciteit die zij eerder via de dagveiling hebben verkregen. G.J.L. Zijl, lid van de Raad van Bestuur van de NMa geeft aan dat het niet volledig inbieden van de elektriciteit geldt als een ernstige overtreding van de Elektriciteitswet. Er blijft dan niet benutte importcapaciteit over, die ook niet meer door andere partijen kan worden gebruikt. Hierdoor wordt de marktwerking op de elektriciteitsmarkt belemmerd, benadrukt Zijl. Een andere belangrijke reden is dat buitenlandse elektriciteit meestal goedkoper is dan Nederlandse elektriciteit. Hoe meer buitenlandse elektriciteit partijen kunnen importeren, hoe lager de prijzen in Nederland worden. Daarom wil de NMa dat alle importcapaciteit ook daadwerkelijk wordt gebruikt, licht Zijl toe.

Daarnaast heeft een deel van de boete van NUON betrekking op een overtreding van de hoeveelheid transportcapaciteit op het grensoverschrijdende net. Deze hoeveelheid capaciteit was groter dan de toegestane 400 MW. De Elektriciteitswet stelt deze grens om te voorkomen dat à©à©n of enkele partijen alle importcapaciteit in hun bezit krijgen, waardoor zij de prijzen kunnen beïnvloeden.

De NMa mag voor overtredingen van de elektriciteit- of gaswet een boete opleggen van maximaal 10% van de omzet van het betrokken bedrijf. Omdat er geen sprake is van kwaadwillendheid bij de betrokken bedrijven, zijn de opgelegde boetes relatief laag.

bron:NMA