ProRail, de beheerder van het spoor in ons land, moet onderhandelen met goederenvervoerder Railion over de tarieven voor de toegang tot het spoor. De uitspraak betekent dat ProRail onderhandelingen over de tot nu toe gehanteerde gebruiksvergoeding niet mag weigeren. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verwacht met dit besluit, op basis van de Spoorwegwet, de marktwerking op het spoor te bevorderen.

Railion, momenteel de grootste goederenvervoerder van het land, diende een klacht in bij de NMa omdat spoorbeheerder ProRail niet wilde onderhandelen over het tarief voor het gebruik van het spoor. De NMa baseert zich bij haar besluit op de Spoorwegwet en maakt hiermee haar voorlopige oordeel van eind vorig jaar definitief. De zaak van Railion is behandeld door de Vervoerkamer, het onderdeel van de NMa dat toezicht houdt op de vervoerssector. Toezicht op marktwerking in de vervoerssector is een van de prioriteiten van de NMa voor dit jaar. De NMa zal deze sector dan ook in de toekomst nauwlettend in de gaten blijven houden.

bron :NMA