De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voert eind deze maand bij een aantal ondernemingen nacontroles uit. Tijdens bedrijfsbezoeken gaat de toezichthouder na of eerder gedane toezeggingen om mededingingsbeperkend gedrag te stoppen ook daadwerkelijk zijn nagekomen. Zo bekijkt de NMa of ondernemingen en ondernemersverenigingen, na in het verleden te zijn gewaarschuwd door de NMa, oud kartelgedrag niet wederom hebben opgepakt of voortgezet. De NMa legt de bedrijfsbezoeken af van 29 mei tot en met 2 juni aanstaande.

Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur Concurrentietoezicht van de NMa, licht de toezichtactie toe: 'De aankomende weken kunnen de bedrijven allereerst zelf hun balans opmaken. Mocht een onderneming constateren dat een en ander niet in de haak is, dan kan deze een clementieverzoek indienen. Daarnaast beogen we met de actie een verhoogd aantal tips te ontvangen.'Tijdens de bedrijfsbezoeken zal de NMa door het stellen van vragen en het inzien van relevante documenten nagaan of voormalig kartelgedrag niet opnieuw in enige vorm de kop heeft opgestoken. De NMa-medewerkers kunnen tijdens de bezoeken informeren naar diverse aspecten van de bedrijfsvoering van de betrokken onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan contractuele relaties met afnemers of deelname aan samenwerkingsvormen.

Op basis van een clementieverzoek kunnen bedrijven vrijwaring of verlaging van de boete ('clementie') verkrijgen indien zij zelf informatie doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest. Voorwaarde is dat bedrijven zich individueel melden bij het Clementiebureau van de NMa en waardevolle informatie verstrekken. De NMa heeft daarvoor richtsnoeren opgesteld. Het Clementiebureau van de NMa is te bereiken via telefoon 070 330 1710, fax 070 330 1700 of e-mail: [email protected] Signalen en tips kunnen worden doorgeven aan de NMa Informatielijn, telefoon 0800-0231 885 (van 9.00 - 17.00 uur), e-mail [email protected] of via het webformulier 'Tip ons'. Tevens werkt de NMa samen met landelijk Meldpunt M. Via  0800-7000 kunnen misstanden hier anoniem worden gemeld.

bron:NMA