De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een eerste onderzoek geconcludeerd dat door het samengaan van twee zorginstellingen, Stichting Thuiszorg Groningen/Stichting Sensire (TZG/Sensire) en Stichting Oosterlengte, een economische machtspositie kan ontstaan of kan worden versterkt. Hierdoor kan de concurrentie worden belemmerd. Daarom heeft de NMa medegedeeld dat voor het tot stand brengen van deze concentratie een vergunning is vereist.

De betrokken zorginstellingen bieden diensten aan in het kader van de AWBZ, zowel
intramuraal als extramuraal. De zorgen van de NMa concentreren zich op de extramurale dienstverlening binnen de zorgkantoorregio Groningen en betreffen de markten voor persoonlijke verzorging en verpleging en huishoudelijke verzorging. Voor de intramurale AWBZ-markten ziet de NMa geen mededingingsproblemen. Bij intramurale zorg gaat het, in tegenstelling tot extramurale zorg, om verblijf in een zorginstelling. De betrokken zorginstellingen bieden op dit gebied verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg.

De fusie zou er toe kunnen leiden dat de concurrentie in de zorgkantoorregio Groningen op de genoemde extramurale AWBZ-markten aanmerkelijk wordt beperkt. De concentratie tussen beide zorginstellingen zou leiden tot hoge gezamenlijke marktaandelen. Bovendien lijkt er onvoldoende concurrentiedruk uit te gaan van andere zorginstellingen. Hierdoor kan een economische machtspositie ontstaan of worden versterkt.

Indien TZG/Sensire en Oosterlengte een vergunning aanvragen, zal de NMa binnen 13 weken beslissen of de concentratie wel of niet wordt toegestaan. In de vergunningsfase zal de NMa onder meer diepgaand onderzoek doen naar de aard en omvang van toetredingsdrempels die andere zorginstellingen mogelijk ervaren wanneer zij actief willen worden in de regio Groningen. Voorts zal de NMa nader onderzoek verrichten naar de inkoopmacht die het zorgkantoor Groningen mogelijk zou bezitten als enige inkoper van AWBZ-zorg.

De NMa heeft het afgelopen jaar diverse fusies in de zorgsector beoordeeld. Vorige week  kondigde de NMa aan dat door het samengaan van drie Limburgse zorginstellingen, Stichting Proteion Zorgcentra (Proteion), Stichting Thuiszorg Midden Limburg (TML) en Stichting Land van Gelre en Gulick (LvGG), een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt op de markten voor  verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg in Midden-Limburg.
Ook voor het tot stand brengen van deze concentratie is een vergunning vereist.
De NMa moet er op toezien dat er zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk kunnen verdienen aan de zorgbehoefte met name in de thuiszorg. Dat het door samengaan van instellingen goedkoper zou kunnen voor verzekerden doet daarbij niet ter zake.

bron:NMa

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular