Als vervolg op haar onderzoeken naar de administratie van de grote energiebedrijven publiceert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op haar website ieder kwartaal een scorekaart. Deze scorekaart geeft de consument structureel inzicht in de prestaties van individuele energiebedrijven. De toezichthouder laat met de scorekaart zien hoe het per bedrijf is gesteld met de tijdigheid van het versturen van rekeningen als gevolg van een verhuizing of switch. Ook de tijdigheid van het versturen van jaarafrekeningen staat vermeld.

Op basis van haar onderzoek eerder deze maand naar de administratie van de zes grote energieleveranciers (Essent, Eneco, Nuon, Delta, Greenchoice en Oxxio) concludeerde de NMa dat de leveranciers erin waren geslaagd hun administratieve achterstanden van voor januari bij de verwerking van verhuizingen en switches 2005 weg te werken. Dit in lijn met de afspraken die de leveranciers begin dit jaar met de Minister van Economische Zaken hebben gemaakt. Peter Plug, waarnemend directeur Directie Toezicht Energie (DTe), onderdeel van de NMa: 'Het is natuurlijk zaak dat de energiebedrijven dit resultaat weten vast te houden en dat de consument ten alle tijde weet waar hij aan toe is. Met de scorekaarten op onze website maken we de prestaties van de energiebedrijven met betrekking tot hun administratie transparant en is de consument in staat deze prestaties bij het kiezen van een energieleverancier mee te wegen.'

De vandaag gepubliceerde scorekaart omvat het percentage tijdig (binnen twee maanden) verstuurde rekeningen aan klanten die aangaven in juni te willen switchen of verhuizen. De scorekaart laat, evenals het onderzoek eerder deze maand, zien dat de energiebedrijven hun administratieve processen hebben verbeterd. Mochten de prestaties van de energiebedrijven onverhoopt terugvallen, dan vraagt DTe om een gedegen plan van aanpak waarvan zij de uitvoering nauwlettend volgt.

De scorekaart is ontwikkeld in samenwerking met EnergieNed en omvat alle elektriciteits- en gasleveranciers met meer dan 10.000 klanten. De prestaties van de netbeheerders zijn nog niet in de scorekaart opgenomen. Met de netbeheerders is inmiddels afgesproken dat zij zelf de nodige stappen zetten om de onderlinge vergelijkbaarheid tot stand te brengen.  Vervolgens neemt DTe in december van dit jaar ook de prestaties van de netbeheerders op in de scorekaart. De scorekaart is vanaf vandaag te vinden op de website van DTe: www.dte.nl

bron:NMA