Een netbeheerder dient niet afhankelijk te zijn van derden bij het verhelpen van
problemen, bijvoorbeeld stroomstoringen, aan het elektriciteitsnetwerk . Dit is in strijd met de Elektriciteitswet, aldus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een uitspraak over een geschil tussen een klant en zijn netbeheerder Continuon.

Aanleiding voor het geschil vormde een klacht van een consument over zijn netbeheerder
Continuon die enkele dagen nodig had om een storing aan het netwerk te verhelpen. De
vertraging werd veroorzaakt doordat Continuon geen toegang had tot een beveiliging in het netwerk. Deze beveiliging bevindt zich in een woning. De bewoner was in dit geval tijdens de storing afwezig. Indien de netbeheerder voor het verhelpen van een storing afhankelijk  is van de medewerking van een derde, dan voldoet de netbeheerder niet aan deze eis. Daarom verplicht de NMa Continuon maatregelen te treffen waardoor zij toekomstige problemen aan het netwerk kan verhelpen zonder afhankelijk te zijn van de medewerking van een derde.
bron:NMA