Individuele taxivervoerders verenigd binnen kleine en middelgrote taxicentrales mogen samenwerken, aldus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in haar ´Beleidsregels Taxicentrales'. Met behulp van de beleidsregels kunnen taxivervoerders en taxicentrales aan de hand van concrete voorbeelden nagaan in hoeverre zij mogen samenwerken op basis van de Mededingingswet De NMa heeft met name gekeken naar het zogenaamde belwerk; dat is taxivervoer waarvoor de klant van tevoren belt.

Hoewel de samenwerking in sommige opzichten de mededinging beperkt, is deze toegestaan tot een marktaandeel van maximaal 30 procent. Een dergelijk samenwerkingsverband kan leiden tot belangrijke (kosten)voordelen. Doordat een taxicentrale opereert onder à©à©n naam en à©à©n telefoonnummer vindt de ontvangst en verdeling van ritten op efficiënte wijze plaats. Op deze manier maken de taxivervoerders minder ´lege' kilometers. Bovendien kunnen de individuele taxivervoerders aanzienlijke investeringen in de taxicentrale delen. De klant profiteert hiervan onder andere door kortere wachttijden, meer zekerheid over de service en lagere tarieven.

Zolang het marktaandeel van een taxicentrale minder dan 30% bedraagt, is het toegestaan maximumtarieven te hanteren, bijvoorbeeld in reclame-uitingen. Hierdoor weet de klant waar hij aan toe is. Maar taxicentrales mogen niet à©à©n tarief opleggen aan alle aangesloten taxivervoerders. Dit is verboden omdat hierdoor de prijsconcurrentie tussen de taxivervoerders (als individuele ondernemers) binnen een taxicentrale wordt uitgeschakeld. Een dergelijke maatregel is niet noodzakelijk om de klant te laten profiteren van de voordelen van een taxicentrale.

Taxicentrales met een marktaandeel boven de 30 procent mogen niet zonder meer afspraken maken over rittenverdeling en maximumtarieven. Of een taxicentrale met een hoger marktaandeel dergelijke afspraken toch mag maken, dienen de marktpartijen met de aanknopingspunten in de beleidsregels zelf te beoordelen, bijvoorbeeld met behulp van juridische adviseurs. Een belangrijke vraag hierbij is of er voldoende sterke concurrenten op de markt zijn. Concurrenten kunnen de taxicentrale dwingen om de voordelen van de samenwerking in een centrale door te geven aan de klant.

bron:NMA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular