De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wil de concurrentiedruk op de energiemarkt versterken door de concurrentiepositie van nieuwe toetreders ten opzichte van bestaande energieleveranciers te verbeteren. Zij gaat daartoe de ongelijke concurrentiepositie opheffen die bestaat tussen bestaande energieleveranciers, onderdeel uitmakend van een concern met een eigen netwerk, en nieuwe energieleveranciers die geen onderdeel uitmaken van een concern met een netwerk. De toezichthouder legt hiertoe vandaag een ontwerpbesluit ter inzage.

Uit onderzoek is gebleken dat nieuwe energieleveranciers veel hogere financiële
garanties moeten afdragen aan netbeheerders dan energieleveranciers die onderdeel
uitmaken van een concern met een netbeheerder. Dit zorgt voor een concurrentienadeel voor nieuwkomers ten opzichte van bestaande energieleveranciers. Netbeheerders hebben een sterke regionale positie omdat zij als enige in een regio verantwoordelijk zijn voor het transport van gas en elektriciteit. Energieleveranciers zijn in die regio verplicht gebruik te maken van dit netwerk en omgekeerd moeten netbeheerders leveranciers toegang tot hun netwerk verlenen.

In de huidige situatie vragen netbeheerders veel hogere financiële garanties aan
nieuwkomers, bijvoorbeeld voorschotbetalingen, voor het geval de nieuwkomer failliet gaat en nog niet alle vergoedingen voor het gebruik van het netwerk zijn afgedragen aan de netbeheerder. Dit concurrentienadeel komt tot uitdrukking bij toepassing van het zogenaamde leveranciersmodel. In dit leveranciersmodel is geregeld dat consumenten slechts à©à©n rekening ontvangen doordat de energieleverancier niet alleen zijn leveringsvergoedingen, maar ook de netwerkvergoedingen van de netbeheerder gelijktijdig int. De energieleverancier geeft de geïnde netwerkvergoedingen vervolgens door aan de netbeheerder.

Met het door de NMa opgestelde ontwerpbesluit tot wijziging van de TarievenCode
Elektriciteit wordt het vragen van garanties door netbeheerders overbodig. Dit omdat
netbeheerders in de gelegenheid worden gesteld om eventueel misgelopen netwerkinkomsten bij faillissement van een energieleverancier te verrekenen in hun netwerktarieven. De NMa beoogt hiermee de concurrentiedruk op de energiemarkt te versterken.

Peter Plug, waarnemend directeur Directie Toezicht Energie (DTe) van de NMa licht toe: 'Wil een nieuwkomer op dit moment zijn klanten optimaal bedienen door slechts
à©à©n factuur te sturen voor zowel levering als transport, dan staat hij ten
opzichte van bestaande leveranciers op een achterstand. Dit ongelijke speelveld
verslechtert de concurrentiepositie van nieuwe partijen, die juist de bestaande bedrijven prikkelen de concurrentieslag met elkaar aan te gaan.'

Het ontwerpbesluit sluit aan bij de uitkomsten van het onderzoek dat KPMG eind vorig jaar in opdracht van DTe verrichtte. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft DTe EnergieNed (de brancheorganisatie voor de energiebedrijven) verzocht met concrete voorstellen te komen over de manier waarop zij de belangrijkste aanbevelingen nader kan invullen en implementeren. Aangezien DTe onvoldoende concrete voorstellen heeft ontvangen, komt de toezichthouder nu zelf met een ontwerpbesluit tot wijziging van de TarievenCode Elektriciteit. DTe heeft het voornemen om ook in de in ontwikkeling zijnde TarievenCode Gas een soortgelijke bepaling op te nemen.

Het ontwerpbesluit is vandaag ter inzage gelegd en is te vinden op de website van DTe: www.dte.nl onder de rubriek 'Publicaties'. Partijen krijgen tot 7 november 2005 de tijd om te reageren op dit besluit. Daarna stelt de toezichthouder het besluit definitief vast.

bron:NMA