De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft haar onderzoek naar mogelijk mededingingsbeperkend gedrag van een aantal fabrikanten van generieke geneesmiddelen en hun branchevereniging beëindigd. Het tot nu toe verrichte onderzoek heeft onvoldoende bewijs opgeleverd dat voortzetting van het onderzoek rechtvaardigt.

Generieke geneesmiddelen zijn geneesmiddelen waar geen patent op rust. De NMa is in september 2003 een onderzoek gestart naar mogelijk mededingingsbeperkend gedrag bij fabrikanten van generieke geneesmiddelen. De NMa startte het onderzoek op basis van signalen uit de markt over mogelijke afspraken over prijzen van geneesmiddelen. In januari 2004 heeft de NMa bij verschillende geneesmiddelenfabrikanten alsmede bij de branchevereniging bedrijfsbezoeken afgelegd.

De zorgsector, waaronder de farmaceutische kolom, is een prioriteit van de NMa. De NMa blijft de markt actief monitoren en is alert op signalen die zij ontvangt, onder meer via haar tiplijn. Zij werkt hierbij samen met de Nederlandse Zorgautoriteit i.o.
 
bron:NMa