De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet af van de beboeting van Texaco Nederland B.V. en drie Texaco-tankstations in de regio Nijmegen. De NMa heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over de boetes die de NMa eerder oplegde. Volgens de rechtbank heeft de NMa in deze zaak onvoldoende bewezen dat er sprake was van afstemming over kortingen op motorbrandstoffen.

In juni 2002 stelde de NMa boetes vast van EUR 1.000.000 voor Texaco en tussen EUR 25.000 en EUR 48.500 voor de tankstations. De NMa achtte voldoende bewijs aanwezig dat in 2000 kortingen op de pompprijs gezamenlijk werden vastgesteld . Hierdoor zou nieuwkomer Tango oneerlijke concurrentie zijn aangedaan. Texaco en de tankstationhouders tekenden beroep aan tegen dit besluit. Op 23 juni jl. droeg de Rechtbank de NMa op een nieuw besluit te nemen. De NMa heeft besloten af te zien van het instellen van hoger beroep.

De NMa blijft de ontwikkelingen op de benzinemarkt nauwlettend volgen en is alert op signalen die duiden op het mogelijk frustreren van de concurrentie. De NMa zal in het eerste kwartaal van 2006 voor de derde keer rapporteren over de ontwikkelingen op de benzinemarkt. In 2005 constateerde de NMa dat de concurrentie op de lokale en regionale wegen (het onderliggende wegennet) toenam maar dat de concurrentie op de snelwegen achterbleef. In 2006 zal de NMa ook ingaan op andere kenmerken van en ontwikkelingen in de benzinemarkt. Ook zal zij aandacht besteden aan de werking van de mededingingsregels in deze sector.

bron:NMA