De no-claimregeling in de zorgverzekering blijft bestaan. De regeling wordt niet vervangen door een verplicht eigen risico. Het kabinet heeft dit besloten op voorstel van minister Hoogervorst (VWS). Uit een evaluatie blijkt dat verzekerden zich door de no-claim beter bewust zijn van de zorgkosten. Ze hebben bijvoorbeeld gekozen voor goedkopere medicijnen en hulpmiddelen.

De collectieve lasten zijn in 2005 gedaald met 1,4 miljard euro. In 2006 wordt een daling van 2 miljard euro verwacht. In de no-claimregeling kunnen verzekerden maximaal 255 euro per jaar terugkrijgen als zij geen zorgkosten maken. Huisartsbezoek, de zorg voor kinderen onder de 18 jaar, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet mee voor de no-claim.

Bron: VWS