Sportkoepel NOC*NSF is blij met de verhoging van het sportbudget met bijna 30 miljoen euro. De basis hiervoor ligt in de terechte erkenning van het belang van de sport voor de samenleving, zoals neergelegd in de twee weken eerder uitgekomen Kabinetsnota Sport. Met de gepresenteerde plannen van het kabinet komt een einde aan een periode van forse bezuinigingen. De schaduwzijde van de plannen blijft dat de overheid aarzelt rechtstreeks in de georganiseerde (top)sport zà©lf te investeren. Zaken als de voorbereiding op Beijing 2008, verenigingstrainers op het veld en in de zaal of verenigingsaccommodaties komen te weinig aan bod.

De georganiseerde sport heeft enige tijd geleden een vernieuwing ingezet. Steun bij deze modernisering is hard nodig na de forse bezuinigingen. Extra geld voor het VWS-sportbudget is mooi, maar er wordt nog te weinig gekeken naar de sportinfrastructuur zà©lf. Met de beoogde extra maatschappelijke doelstellingen in de Kabinetsnota Sport, bijvoorbeeld integratie, wordt een extra beroep gedaan op onder meer de sportbonden en de verenigingen. Als niet wordt (mee)gewerkt aan de versterking van die sportinfrastructuur zal het ook moeilijk worden om de beoogde maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
 
Nederland in de top 10: investeer in topsport
Het kabinet durft met het topsportbeleid ook ambities te stellen: het streven is een mondiale Top 10-positie. Om dit te bewerkstelligen zijn ook middelen nodig. NOC*NSF is daarom blij met de uitbreiding van het aantal topsporters dat gebruik kan maken van het stipendium, de aandacht voor talentontwikkeling en het nu echt gaan werken aan de rechtspositie van Topcoaches. Opvallend is echter wel dat er niet echt sprake is van een grote toename van investeringen in topsport. NOC*NSF ziet het als een gemiste kans dat geen directe ondersteuning wordt voorgesteld voor de voorbereiding op de aankomende Olympische Spelen van Turijn (2006), Beijing (2008), Vancouver (2010) en Londen (2012).
 
Verdubbeling vrijwilligersvergoeding
NOC*NSF is blij met de toenemende erkenning van het maatschappelijke belang van de inzet van vrijwilligers. Juist ook in de sport vormt de vrijwilliger een onmisbare schakel in het verenigingsleven. De al eerder aangekondigde verdubbeling van de onkostenvergoeding die vrijwilligers mogen ontvangen, biedt een fiscale prikkel voor het binnenhalen en binnenhouden van vrijwilligers. Tot het maximumbedrag van deze vergoeding (1.500 euro per jaar) hoeven vrijwilligers geen belasting te betalen.
 
Staatssecretaris Ross heeft inmiddels de toezegging gedaan met NOC*NSF een partnership te willen sluiten gericht op uitvoering van de nota. Met elkaar zal voortvarend worden toegewerkt naar het starten van de diverse programma's in januari.
 
bron:NOC*NSF