De drie levensbeschouwelijke sportkoepels NKS, NCSU en NCS hebben op 15 februari jl. bij de rechtbank in Arnhem een procedure aangespannen tegen NOC*NSF in verband met het schenden door NOC - NSF van de afspraken die in het verleden zijn gemaakt over de verdeling van de lottogelden. In 1997 heeft de toenmalige staatssecretaris Erica Terpstra de Tweede Kamer voorgehouden dat NOC*NSF zich zou houden aan de afspraak dat de levensbeschouwelijke koepels gefinancierd zouden blijven uit de lottogelden. Op grond van deze toezegging heeft de Kamer in die tijd ingestemd met haar voorstel om de zeggenschap van het ministerie over de verdeling van de lottogelden uit handen te geven.

Als voorzitter van NOC*NSF heeft Erica Terpstra op 26 januari 2004 een schriftelijke overeenkomst gesloten met de levensbeschouwelijke koepels waarin deze afspraken voor onbepaalde tijd werden gecontinueerd. Maar later dat jaar heeft de Ledenvergadering van NOC*NSF op voorstel van het bestuur besloten om de koepels met ingang van 2006 alle rechten op het verkrijgen van lottogelden te ontnemen.
Dit besluit is op 30 januari 2006 geëffectueerd in een brief van NOC*NSF waarin de basisfinanciering van de drie koepels met onmiddellijke ingang wordt stopgezet. Aangezien de koepels daarmee in acute financiële problemen komen, hebben zij vandaag via hun advocaten Mr. Richard Korver en Mr. Catelijne Vilé een kort geding aangespannen tegen NOC*NSF waarin nakoming van de overeenkomst van 26 januari 2004 wordt geëist. Dit kort geding zal op 8 maart a.s. om 11.00 uur dienen bij de rechtbank in Arnhem.
bron:Culturele Sportbond