Hoe belangrijk is sport voor een gemeente? Zijn er voldoende sportaccommodaties, worden scholen gestimuleerd leerlingen sportief in beweging te brengen, hoe staat het met sportveldjes in de wijken en krijgen sterke sportverenigingen wel voldoende steun om integratie en sociale cohesie nog beter uit te voeren? Wordt er goed samengewerkt tussen de gemeente en de sportaanbieders en kent de gemeente een goed klimaat voor topsport binnen zijn grenzen?

De rol van gemeenten binnen een gezond en ambitieus sportklimaat is groot en biedt volop kansen. Om de politiek hiervan te doordringen wordt, als opmaat richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart, een serie lokale sportdebatten gevoerd. NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra treedt bij een groot aantal van deze bijeenkomsten op als scherprechter.
 
Centrale vraag tijdens de debatten is welke rol voor de sport is weggelegd in het nieuwe collegeprogramma. De lokale sport (verenigingen, sporters, topsporters, sporttechnisch kader) zal de toekomstige bestuurders uitdagen baanbrekende, inspirerende keuzes te maken. De uitkomsten van het debat bieden houvast voor de kiezers en dienen als startpunt voor de collegeonderhandelingen na afloop van de verkiezingen.
 
NOC*NSF daagt de Nederlandse gemeenten uit zich als Sportstad te profileren. Om in aanmerking te komen voor deze eretitel moet de gemeente er alles aan doen een zo gunstig mogelijk sportklimaat te creëren en sport in ieder geval hoog op de politieke agenda te plaatsen. Houvast biedt de sportnota die in septemb er 2005 door VWS is uitgebracht en waarin gemeenten wordt gevraagd concrete invulling te geven aan zaken als gezondheidsbevordering, integratie door sport en bevordering van topsport.
 
De lokale sportdebatten staan gepland in de volgende gemeenten: 16 januari Den Bosch, 23 januari Alkmaar, 25 januari Assen, 26 januari Rotterdam, 27 januari Wageningen, 31 januari Almere, 1 februari Den Haag (sportpoort) en 2 februari Enschede.
 
bron:NOC*NSF