Vanuit de behoefte om personeelsmanagement bij sportbonden naar een hoger plan te tillen, start NOC*NSF morgen met P&O Advies. Dit project wordt door het ministerie van VWS gesubsidieerd en in opdracht van de Werkgevers in de Sport (WOS) door de nationale sportkoepel uitgevoerd. Professioneel werkgeverschap in de sport krijgt hiermee een flinke impuls.

 
Zestien grote en kleinere sportbonden hebben zich inmiddels aan het ambitieuze project gelieerd. Voor eind 2007 leren zij in de praktijk hoe ze hun positie als werkgever kunnen verbeteren. Hierbij krijgen de bonden steun in materiaal én menskracht. Na afloop van de projectperiode beschikken ze over alle kennis en vaardigheden die nodig zijn voor professioneel personeelsmanagement.
 
NOC*NSF en de WOS verwachten veel van het gezamenlijke initiatief. Nog steeds hebben veel sportbonden moeite om te voldoen aan de eisen die de CAO voor de Sport en de veranderende wetgeving aan hen stelt. Een goede organisatie van P&O vraagt meer dan inzet alleen. Door het beschikbaar stellen van instrumenten die speciaal vanuit de sport zijn ontwikkeld, maken de sportbonden straks een grote stap vooruit. Het gaat dan ondermeer om het uitvoeren van de digitale RIE (risico inventarisatie en evaluatie), het opstellen van een functieboek voor de organisatie en een instrument voor de invoering van competentiemanagement. Aan de hand van een speciaal ontwikkelde digitale P&O Scan, zijn de deelnemende bonden in staat via een eenvoudig stappenplan in kaart te brengen hoe hun organisatie ervoor staat en welk plan van aanpak tot meer professionaliteit leidt.
 
Het invullen van de P&O Scan (die overigens in samenwerking met TNO werd ontwikkeld) vraagt ongeveer anderhalf uur tijd en aandacht, maar het resultaat is van grote waarde. In korte tijd wordt duidelijk waar de bond staat en op welke gebieden werk te verrichten is. Juist daar ligt het startpunt voor de professionele steun die vanuit P&O Advies wordt geboden.
 
Personeelsfunctionaris Claudia Verboom is de komende twee jaar vanuit het project 'en route'. Zij biedt de deelnemende bonden begeleiding en ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak. Door deze fysieke aanwezigheid van de professional die concrete hulp biedt bij het dagelijkse personeelsmanagement, maken de bonden in korte tijd een belangrijke slag. Na twee jaar zijn ze zelf in staat de werkzaamheden in hun organisatie te verankeren.
 
Deelnemende bonden tot eind 2007:
KNAU (Atletiek), NKBB (klim- en bergsport), JBN (judo, krachtsport, taekwondo, boksen en karate), KNGU (gymnastiek), NHB (handboog, schermen en moderne vijfkamp), NKB (kaatsen), KNRB (roeien), KNBLO-NL (wandelsport), NTTB (tafeltennis) en KNSB (schaatsen).
 
bron:NOC*NSF