Met een optreden van Erica Terpstra als 'scherprechter' in een sportdebat onder leiding van Tom van 't Hek op vrijdag 14 oktober in de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug, lanceert NOC*NSF haar verkiezingscampagne richting de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006.

Tijdens het sportdebat in de gemeente Heuvelrug wordt onder meer gesproken de (lokale) politieke steun voor de sport, jeugdsportstimulering, de kwaliteit en het beheer van de sportaccommodaties en de rol van gemeenten. Ook komt de soms moeizame communicatie tussen gemeenten en sportorganisaties aan de orde.
 
Na de gemeente Heuvelrug zullen komende maanden nog diverse andere lokale sportdebatten volgen. Ook in andere steden als Almere, Nijmegen, Rotterdam, Sittard, Den Bosch, Zwolle, Amsterdam en Assen zullen vertegenwoordigers uit bestuur, politiek en sport met elkaar in discussie gaan over de rol van sport in de collegeprogramma's van 2006. De lokale sport, vertegenwoordigd door verenigingsbestuurders, (top)sporters en sporttechnisch kader, daagt lokale politici - de toekomstige bestuurders - uit om baanbrekende, inspirerende keuzes te maken en deze voor een breed publiek te verdedigen. De uitkomsten van het debat bieden de kiezers houvast bij de gemeenteraadsverkiezingen en dienen tegelijk als startpunt voor de daarop volgende collegeonderhandelingen.
 
Lokale Sportagenda
Onder het motto 'Elke gemeente kan een sportstad zijn!' heeft NOC*NSF in 2005 haar 'Lokale Sportagenda' gepubliceerd. Hierin staan vijf thema's centraal:
1. Sportaccommodaties en ruimte: zorg voor goed bereikbare, multifunctionele en betaalbare accommodaties en voldoende vrije ruimte voor sport in elke wijk.
2. Sportverenigingen: maak ze sterk, professioneel en beschouw deze clubs als partner.
3. Onderwijs: zorg voor (meer) sportactieve scholen die samenwerken met de gemeente.
4. Maatschappelijke binding: breng sterke verenigingen terug in de wijken ter ondersteuning van integratie en sociale cohesie.
5. Topsport: stimuleer talentontwikkeling, bouw trainingsaccommodaties voor topclubs en zet topsporters en evenementen zowel in bij bewegingsstimulering als om de stad te profileren.

NOC*NSF wil Nederlandse gemeenten uitdagen zich als Sportstad te profileren. Gemeenten kunnen zich als sportstad profileren door bovenstaande onderwerpen hoog op de gemeentelijke politieke agenda te plaatsen. In navolging van de sportnota die begin september door VWS is uitgebracht is wordt ook aan de Nederlandse gemeenten gevraagd concrete invulling te geven aan zaken als gezondheidsbevordering door sport, intergratie door sport en bevorderen van topsport.
 
bron:NOC*NSF