Als de Rijksoverheid, Provincies en Gemeenten nu niets doen zal er in 2020 een tekort van 13 hectare aan binnensportruimte zijn. In de praktijk komt dit neer op ongeveer 425 sporthallen. Dat staat onder meer te lezen in het onderzoeksrapport 'Ruimte voor Sport' dat NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra dinsdagmiddag overhandigde aan minister Dekker van VROM. De sportkoepel liet het rapport opstellen met steun van de ANWB en Staatsbosbeheer naar aanleiding van de aangenomen motie Verdaas en Van Bochhove (22 maart jl.), waarin wordt aangedrongen op meer aandacht voor sport en recreatie in de nota Ruimte.

Het wegwerken van het dreigende tekort aan indoor sportruimte is misschien mogelijk door het realiseren van een betere bezettingsgraad van bestaande sporthallen, maar het gaat ook om het vervangen van het verouderde gymlokalenbestand door nieuwe, multifunctionele voorzieningen, waarin sportfuncties volledig geïntegreerd worden. Clustering van sportfuncties met onderwijs- en zorgfuncties, maar ook met bepaalde profitfuncties (horeca, detailhandel) verdient hierbij de voorkeur, aldus het rapport.
 
Het onderzoek bevestigt ook het vermoeden dat gebrek aan ruimte voor sport op centrale locaties leidt tot een verdere toename van de bewegingsarmoede bij grote groepen van de Nederlandse bevolking. Vooral de grote veldsporten, zoals voetbal, hockey, en ook korfbal, zijn praktisch verdwenen uit de binnensteden, waardoor de bevolking van deze wijken een sportaanbod in de directe woonomgeving mist.
 
Ook problemen in de openbare ruimte
Tenslotte voorspelt het onderzoek ook een verdere toename van het tekort aan openbare ruimte voor de grote groeisporten in het buitengebied, zoals wandelen, lopen, fietsen, ruiter- en watersport. Hier is niet alleen sprake van een tekort aan groene ruimte (dit geldt in het bijzonder voor de Randstad), maar ook van een steeds verder afnemende toegankelijkheid van bestaande recreatiegebieden, onder invloed van wet- en regelgeving en het beleid van grondeigenaren. Veel sporten kunnen hierdoor niet verder groeien en hebben wachtlijsten voor nieuwe leden.
 
Coalitie 'Nederland Actief!';
"Er is te weinig buiten om te bewegen"
Het rapport "Ruimte voor Sport" is een van de acties die wordt ondernomen door de coalitie Nederland Actief. Deze coalitie bestaat uit ANWB, NOC*NSF, Zorgverzekeraars Nederland en Staatsbosbeheer en werd in het voorjaar van 2005 opgericht. De deelnemers willen samen werken aan beter bereikbare en toegankelijke groene gebieden dichtbij onze woonomgeving, zodat er meer groene ruimte ontstaat voor sport en recreatie in de buurt. De coalitie 'Nederland Actief' wil dat ruimte rond de woning tot beweging uitnodigt en richt zich op velen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. 'Nederland Actief!' spreekt niet alleen bestuurders, maar ook planologen en stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, architecten, landgoedeigenaren en agrariërs, bouwondernemingen en vertegenwoordigers van waterschappen aan. De coalitie hoopt na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 de eerste resultaten te zien in de programma's voor de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders.
 
bron:NOC*NSF