Op 31 maart 2006 bedroeg de totale opbrengst van de noodhulpactie voor Pakistan bijna 42 miljoen euro( 41.895.703). Op het gironummer druppelen nog steeds giften binnen. De SHO hebben 38.000.000 miljoen euro verdeeld onder alle permanente leden. Van dit bedrag is tot ruim  20 miljoen toegewezen aan projecten. De SHO-leden zullen de resterende bestedingsruimte van 16 miljoen euro grotendeels aanwenden voor de  wederopbouw in Pakistan. Deze cijfers zijn afkomstig uit de eerste tussenrapportage die de Samenwerkende Hulporganisaties hebben uitgebracht van de actie 'Help slachtoffers aardbeving!, beter bekend als de Pakistan actie op giro 800800.

De leden moeten volgens de SHO-overeenkomst binnen 2 jaar de inkomsten op giro 800800 besteden. Op 31 maart 2006 was er op het gironummer 800800  39.895.703 miljoen euro uit publieksdonaties en 2.000.000 euro van het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnengekomen, in totaal 41.895.703. Voor de actie voor Pakistan en India hadden zich geen gastorganisaties gemeld. Na aftrek van een voorziening (max. 6%) voor kosten van voorbereiding en coördinatie hebben de leden iets meer dan 36 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp en wederopbouw. Over deze verplichtingen is door de lokale partnerorganisaties van de SHO voor 10,8 miljoen gerapporteerd aan de SHO-leden. 77% werd besteed in Pakistan aan noodhulp, 15% aan noodhulp in India en 8% aan wederopbouwactiviteiten in Pakistan.
De noodhulpfase is afgesloten. Vanaf eind maart heeft de regering van Pakistan de meeste vluchtelingenkampen ontruimd en zijn mensen naar huis teruggekeerd. De SHO-organisaties hebben honderdduizenden mensen ondersteund met programma's voor gezondheidszorg, tijdelijke en noodhuisvesting, water en sanitaire voorzieningen. Zij werkten samen met de overheid, lokale Pakistaanse en internationale organisaties. Dankzij het werk van hulporganisaties, van de overheid en de relatief zachte winter zijn de getroffenen van de aardbeving goed de winter doorgekomen. Knelpunten in de hulpverlening waren de beschikbaarheid en kwaliteit van tenten, distributie van hulpgoederen door de ontoegankelijkheid van het gebied en de beperkte mogelijkheden om goederen via de lucht te vervoeren en de capaciteit van lokale partnerorganisaties. Tot 31 maart was er nog nauwelijks sprake van wederopbouw. Inmiddels komt die op onder aanvoering van ERRA (Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Authority) van de Pakistaanse overheid) langzaam op gang.
bron:Kerkinactie