Het samenwerkingsverband van belangenbehartigers van aandelenlease benadeelden en een groot aantal gerenommeerde advocatenkantoren, die samen tienduizenden benadeelden vertegenwoordigen, raden aandelenlease benadeelden af om het Aanmeldingsformulier voor de Duisenberg Regeling op te sturen naar Dexia.

Onder leiding van dr. W.F. Duisenberg kwam eind april een akkoord tot stand tussen Dexia en de stichtingen Leaseverlies en Eegalease. Over het hieruit voortgekomen schikkingsvoorstel konden de mensen die aangesloten waren bij de stichtingen hun stem uitbrengen.

Nadat eind juni bekend werd dat een meerderheid van de aangeslotenen bij de stichtingen Leaseverlies en Eegalease gestemd hadden voor het schikkingsvoorstel en het stoppen van de rechtszaken die de stichtingen hadden lopen tegen Dexia, is uitsluitend naar de bij de stichtingen aangesloten benadeelden een aanmeldingsformulier gezonden. Voor diegenen die niet zijn aangesloten bij de stichtingen geldt dat zij het aanmeldingsformulier van de website van Dexia kunnen downloaden of kunnen opvragen bij Dexia. Met dit aanmeldingsformulier kan worden aangegeven dat men gebruik wil maken van de Duisenberg Regeling. Pas wanneer dit aanmeldingsformulier is ingezonden, zal Dexia nagaan of in aanmerking gekomen wordt voor de Duisenberg Regeling. Eerst krijgen de benadeelden een ontvangstbevestiging van Dexia en vervolgens wordt informatie over de persoonlijke situatie gegeven. Wanneer de benadeelde in aanmerking komt voor de Duisenberg Regeling wordt ook een overeenkomst meegezonden.

Ten tijde van de stemming was voor veel mensen niet meer bekend dan dat iedereen die na 1 januari 1997 een overeenkomst met Dexia had afgesloten, in aanmerking zou kunnen komen voor de Regeling. In de praktijk blijkt voor grote groepen benadeelden de Regeling onbegrijpelijk te zijn. Bovendien geldt de Regeling voor veel mensen niet of slechts gedeeltelijk.

Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met de diverse belangenbehartigers voor aandelenleasegedupeerden.

bron:Vereniging Payback