Nog subsidie mogelijk voor transportbesparingsprojectenBedrijven en organisaties die nog gebruik willen maken van een regeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om het aantal vervoerkilometers in het goederenvervoer terug te dringen, moeten er snel bij zijn. Tot drie oktober aanstaande kan nog een beroep gedaan worden op het Subsidieprogramma Transportbesparing.

Bedrijven en brancheorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor kennisoverdrachtprojecten die leiden tot een efficiënter goederenvervoer. Het ministerie heeft voor 2005 1,4 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Hiervan is 0,4 miljoen gereserveerd voor kennisoverdrachtprojecten. Naar verwachting zullen alle projecten die in 2005 door het programma worden ondersteund een besparing gaan opleveren van circa 4,5 miljoen ritkilometers.

Het Programma Transportbesparing moet een vermindering van de uitstoot van CO2 en NOx door het goederenvervoer opleveren, zonder dat de economische groei wordt gehinderd. Meer vervoeren met minder transport levert niet alleen een kostenbesparing op, maar is ook beter voor het milieu en komt de bereikbaarheid van het bedrijfsleven ten goede.

De indieningsperiode voor zowel haalbaarheids- als demonstratieprojecten van het
subsidieprogramma Transportbesparing is 13 juni jl. gesloten. Producenten, verladers,
industrieel ontwerpers en brancheorganisaties hebben met 25 projecten voor 1,9 miljoen
euro subsidie aangevraagd.

Aanvragen voor kennisoverdrachtprojecten kunnen tot uiterlijk 3 oktober 2005 bij
SenterNovem worden ingediend. De toekenning van subsidie is maximaal 75 procent van de
projectkosten met een maximum bedrag van 80.000 euro. Voor kennisoverdrachtprojecten
geldt 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Kennisoverdrachtprojecten zijn
initiatieven waarbij kennis over nieuwe maatregelen voor transportbesparing wordt gedeeld met andere ondernemingen binnen de branche.

bron:SenternovemComments are closed.
%d bloggers liken dit: