Het aantal slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven dat een beroep doet op het Schadefonds Geweldsmisdrijven stijgt nauwelijks. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2005, dat minister Donner van Justitie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vorig jaar deden ruim 6.000 mensen een beroep op het fonds.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft in 2005 elf miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, ongeveer evenveel als het jaar ervoor. In totaal ontvingen circa 4.000 mensen een uitkering van het fonds. Aanvragers zijn vooral het slachtoffer van mishandeling, diefstal met geweldpleging en misdrijven tegen de zeden. Bij ruim 600 aanvragers was er sprake van een 'misdrijf tegen het leven gericht.

Duurde de behandeling van aanvragen van slachtoffers in 2004 nog gemiddeld 10 maanden, in 2005 is die behandeltijd teruggebracht naar gemiddeld 5 maanden. De reorganisatie en wijziging van de werkwijze in 2004 hebben hier duidelijk vruchten afgeworpen. Slachtoffers die geen tegemoetkoming krijgen of die te laag vinden, kunnen daar bezwaar tegen maken. In totaal maakten 470 slachtoffers daar gebruik van en 177 zaken werden gegrond verklaard.
Europa
Speerpunt voor het komende jaar is een grotere bekendheid te geven aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven, zodat meer slachtoffers het fonds weten te vinden en er een beroep op kunnen doen. Om die reden is het Schadefonds een nauwe samenwerking met Slachtofferhulp Nederland gestart.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven biedt ook hulp aan mensen die slachtoffer zijn geworden in één van de EU-landen. Het Nederlandse schadefonds ondersteunt hen bij de aanvraagprocedure voor een tegemoetkoming bij het Schadefonds van het betreffende EU-land.
bron:MinJus