Het jaar 2004 heeft geen herstel opgeleverd en ook de eerste maanden van 2005 vertonen nog geen overtuigende tekenen van economisch herstel. De noordelijke economie en dus ook NOM heeft de wind niet in de rug gehad, maar desondanks lukte het de NOM de doelstellingen voor een belangrijk deel te realiseren.

Financieringen
In 2004 werd bij 39 bedrijven een totaalbedrag uitgezet van 15,4 mln euro. Het doel was een uitzettingsniveau van 16,5 mln euro. Er werden 22 nieuwe bedrijven aan de portefeuille toegevoegd en 22 bedrijven verdwenen uit de portefeuille, waarvan 12 als gevolg van faillissement (10 in 2003). Bijna de helft van het aantal participaties en leningen versterkte de NOM aan starters en doorstarters (18) voor een bedrag van 5,5 mln euro.

Aan alle participaties van de NOM wordt de eis gesteld dat er voldoende innovatief wordt ondernomen. Dat kan betrekking betekenen het op een nieuwe manier toepassen van technologie in productieomgevingen, op proces- of marktinnovatie. Aan 9 bedrijven die in het bijzonder technologiegedreven zijn, werd een totaalbedrag verstrekt van 3,5 mln euro. Op het totale geïnvesteerde vermogen van 91,7 mln euro haalde het financieringsbedrijf een resultaat van 2,1 mln euro. Daarmee wordt onderstreept dat het financieringsbedrijf, dat gehouden is een positief resultaat te laten zien, in sterke mate een ontwikkelingsfunctie heeft.

Investeringsbevordering
Het tot stand brengen van (grote) buitenlandse investeringen is niet eenvoudig. Toch wist de NOM 2 buitenlandse investeerders te interesseren voor een vestiging in Noord-Nederland. Daarmee was een investeringsbedrag gemoeid van 140 mln euro en werden 225 nieuwe directe arbeidsplaatsen gecreëerd. Daarnaast begeleide de NOM 11 binnenlandse investeringsprojecten voor een investeringsbedrag van 158 mln euro. Er werden daarbij 442 directe arbeidsplaatsen gecreëerd en 115 arbeidsplaatsen voor de regio behouden.
In totaal is een werkgelegenheidsscore gehaald van 782. Daarmee is een stijgende lijn ingezet ten opzichte van 2003, waarin een totaalbedrag van 118 mln euro en een aantal van 432 nieuwe en behouden arbeidsplaatsen werden gerealiseerd.

Ontwikkeling & Innovatie
Het bereik van de afdeling Ontwikkeling & Innovatie werd in 2004 aanzienlijk vergroot, onder andere door het starten en voortzetten van 4 netwerkprogrammas waaraan 22 bedrijven actief deelnamen (maakindustrie, procesindustrie, compensatieprojecten & veiligheid, gezondheid & milieu). Het tweejarig project compensatieorders werd afgesloten met een score van 12 projecten met een totale compensatiewaarde van 63 mln euro. Daarnaast ligt er nog een aantal offertes die uiteindelijk tot een nog hogere score kunnen leiden.
Voorts werden in de periode 2002-2004 23 bedrijvenclusters en 27 individuele projecten begeleid. Met het ontwikkelen van dergelijke programmas en projecten wordt de structuur van het noordelijke bedrijfsleven versterkt, doordat bedrijven zich gezamenlijk positioneren op nationale en internationale markten. De projecten lagen voor het grootste deel in de sfeer van de ICT en in de maakindustrie.

Resultaat
De NOM als totaal heeft een winst geboekt van 1,3 mln euro. De NOM werd in 1973 opgericht door minister Lubbers onder druk van PvdA en PPR. Doel was toen door het doen van gerichte investeringen meer werkgelegenheid in het Noorden te scheppen.

bron:NOM