Vier regionale projecten zijn genomineerd voor de jaarlijkse alfabetiseringsprijzen 2005. In willekeurige volgorde zijn dit `Doe weer mee' van de Mondriaan Onderwijsgroep, `Alfabetisering via de Voedselbank' van het ROC Ter AA, `Alle ouders doen mee' van het Centrum Educatieve Dienstverleninggroep en `Bewustwording en activering' op de werkvloer van de Van Gansewinkel groep.

Op donderdag 8 september, Wereldalfabetiseringsdag, worden de prijzen uitgereikt door staatssecretaris Rutte van Onderwijs in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. De vier genomineerde prijswinnaars hebben zich het afgelopen jaar op een creatieve manier ingezet op het gebied van alfabetisering. De eerste prijs bedraagt 10.000 euro, de tweede prijs 5.000 euro, de derde prijs 2.500 euro. De aanmoedigingsprijs bedraagt 1.500 euro en tien dagen ondersteuning van het Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP). De prijzen zijn in 2004 ingesteld door het ministerie van OCW.

Wereldalfabetiseringsdag is een initiatief van de VN-organisatie UNESCO en bestaat sinds 1966. Op deze dag wordt op verschillende manieren aandacht geschonken aan de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. Laaggeletterdheid is niet alleen een probleem in ontwikkelingslanden, maar ook in westerse landen. Ons land telt 1,5 miljoen laaggeletterden. Deze mensen hebben moeite met lezen en schrijven waardoor zij in hun dagelijks leven of in hun werksituatie niet goed kunnen functioneren.

De organisatie en communicatie van deze dag is in handen van het onderwijsadviesbureau CINOP en Stichting Lezen & Schrijven. CINOP heeft jarenlang ervaring bij de aanpak van laaggeletterdheid. Stichting Lezen & Schrijven, onder voorzitterschap van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, is in mei 2004 opgericht. De Stichting stimuleert publieke en private organisaties tot een brede aanpak van laaggeletterdheid.

bron:OCW