In de politieregio Noord-Holland Noord is in 2005 het aantal auto-inbraken ten opzichte van 2004 gedaald met 1604. Een reden hiervoor is de extra aandacht van de politie en haar partners voor deze vorm van criminaliteit op diverse plaatsen in de regio. In 26 van de in totaal 30 gemeenten in de regio zijn de auto-inbraken afgenomen. Variërend van een daling van drie in Wognum tot een spectaculaire daling van 566 auto-inbraken in Alkmaar en een daling van 223 auto-inbraken in Den Helder.

In 2005 is 5289 keer aangifte gedaan van een auto-inbraak. Dat zijn 1604 aangiften min-der dan in 2004 (bijna een kwart) . De politie Noord-Holland Noord heeft de afgelopen periode veel aandacht besteed aan het bestrijden én voorkomen van inbraken in auto’s. Vorig jaar is een regionaal project gestart om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. De gezamenlijke inspanningen van de politie en de partners hebben, zo blijkt uit de cij-fers, vruchten afgeworpen.

Alleen in Enkhuizen (+82), Hoorn (+99), Castricum (+47) en Heerhugowaard (+18) zijn er meer inbraken gepleegd. In al die gemeenten is meestal sprake geweest van een of meerdere korte inbraakgolven waarna direct actie is genomen. Aanhoudingen en extra surveillances hebben ook daar direct geleid tot een afname van de auto-inbraken.

Samenwerking partners
Er is intensief samengewerkt met de VVV’s in Noord-Holland, met gemeenten, met verzekeringsmaatschappij Univé en met de beheerders van recreatiebedrijven in met name het kustgebied. Met deze partners is veel contact geweest en via hen is informatie verspreid onder bijvoorbeeld toeristen om auto-inbraken te voorkomen. Een voorbeeld is de door Univé gesponsorde gele spiegelhanger die in een oplage van 100.000 is verspreid in de regio. Deze kan in de auto worden opgehangen en bevat de tekst ‘Let op, in deze auto liggen géén waardevolle spullen’. Preventie speelt de belangrijkste rol bij het bestrijden van autocriminaliteit. Want wanneer er niets waardevols in de auto ligt, kan er ook niets uit worden gehaald.

Bewustwording
De politie onderneemt allerlei initiatieven om de inbraken een halt toe te brengen. Maar dat kan de politie niet alleen. Ook anderen hebben hierin een verantwoordelijkheid. Niet in de laatste plaats de bezitters van auto’s. Bewoners van Noord-Holland Noord zijn er mede dankzij veel publiciteit in de media bewust van geworden dat het zo belangrijk is niets in de auto achter te laten.

Politie-inzet
Behalve preventief, is er ook repressief opgetreden. In onder andere Den Helder en omstreken en in Zijpe zijn gemeentelijke toezichthouders ingezet om gericht te surveilleren op auto-inbrekers bij parkeerplaatsen en zijn er veel spiegelhangers verspreid. Komend jaar blijft preventie in de vorm van voorlichtingsbijeenkomsten een belangrijk aandachtspunt. Ook in Alkmaar, waar de grootste absolute daling te zien is (-566), werd veel aandacht besteed aan het voorkomen en bestrijden van deze vorm van criminaliteit. Veelplegers worden op de hielen gezeten en met grote regelmaat aangehouden. Dat leidt onder andere tot een daling van het aantal auto-inbraken. Daarnaast wordt er met name in de nachten extra gesurveilleerd op routes waar veel meldingen van vandalisme zijn. De brede aanpak van veelplegers in de stad en meer toezicht in de nachtelijke uren op verschillende locaties heeft vermoedelijk ook geleid tot de grote daling. Landelijk gebied zoals de Schermer en Graft-De Rijp (-53) heeft, behalve de lokale inspanningen, meegeprofiteerd van de aanpak van veelplegers in de steden.

Extra inzet en aanhoudingen
Alleen in Castricum, Heerhugowaard, Enkhuizen en Hoorn zijn lichte stijgingen te zien van het aantal inbraken. De meest opvallende stijging in de lijst is te zien in Enkhuizen. Begin 2005 was er een hausse van het aantal auto-inbraken in deze stad. Dit nam direct af nadat er een groep Oost-Europese dieven was aangehouden. Dit leidde direct tot een sterke daling van de criminaliteit. Het onderzoek in Enkhuizen is voortgezet en enkele weken geleden zijn er wederom vier aanhoudingen in een weekend verricht. Daarnaast zal er extra worden ingezet op preventie in deze gemeente om het aantal auto-inbraken een halt toe te roepen. Ook de andere gemeenten waar een stijging te zien was, hebben te maken gehad met korte inbraakgolven. Die werden direct bestreden met extra politie-inzet en aanhoudingen. Ook in Hoorn, Castricum en Heerhugowaard starten projecten om het probleem structureel aan te pakken.

Aangifte doen en melden
Behalve het voorkomen van auto-inbraken is het belangrijk dat eventuele slachtoffers aangifte doen van auto-inbraken en dat mensen het bij de politie melden als ze een verdachte situatie zien. Met de aangiftes en meldingen die worden gedaan, krijgt de politie een beter beeld van waar zich de problemen met name voordoen. Met die informatie kan gericht gesurveilleerd worden op die plaatsen waar auto-inbraken vaker voorkomen. Hiermee is al vaak succes geboekt. Als er wordt ingebroken in de auto, kan via internet aangifte worden gedaan. Surf naar www.politie.nl en klik op ‘Aangifte’. Aangifte doen kan ook telefonisch (0900 8844, lokaal tarief) of op het bureau in de buurt.   Tips om inbraak in een auto te voorkomen:
-          laat geen kostbare goederen in de auto achter;
-          zet het dashboardkastje open;
-          leg geen waardevolle spullen onder de stoelen;
-          zet het stuur in het stuurslot;
-          dek de laadruimte niet toe, laat zien dat er niets van waarde ligt;
-          registreer waardevolle goederen. Voorzie ze van een postcode en huisnummer;
-parkeer op een goed verlichte parkeerplaats (een bewaakt parkeerterrein is het beste).
bron:Politie Noord-Holland-Noord