De gemeenten Hoorn en Alkmaar gaan voor de levering van uitzendkrachten een contract afsluiten met Content. Het contract, dat een looptijd van vier jaar heeft, zorgt voor de komende vier jaar voor een kostenbesparing van in totaal €1,8 miljoen bij beide gemeenten. De mogelijkheid tot uitbreiding met meerdere gemeenten en een op termijn te ontwikkelen systeem voor interne mobiliteit tussen de deelnemende gemeenten maken het contract extra interessant.

Een aflopende overeenkomst met een uitzendbureau vormden voor zowel Hoorn als Alkmaar aanleiding om te bekijken of er mogelijkheden waren voor regionale samenwerking op dit gebied. Uit een openbare aanbesteding kwam uiteindelijk een contract met Content als het meest aantrekkelijk uit de bus. De gemeenten verwachten voor de komende vier jaar samen €10 tot €12 miljoen te besteden aan het inhuren van uitzendkrachten.
Extra onderdelen
Het contract bevat naast afspraken over de verhuur van uitzendkrachten drie extra onderdelen. Allereerst is afgesproken dat ook andere gemeenten zich aan kunnen sluiten bij het contract. Hiermee wordt de regionale samenwerking nog verder uitgebreid. Bijkomend voordeel: hoe meer gemeenten zich aansluiten, hoe voordeliger het wordt om uitzendkrachten in te huren via Content. Daarnaast biedt Content ondersteuning bij het bevorderen van mobiliteit tussen de deelnemende gemeenten. Concreet betekent dit, dat wanneer er een tijdelijke vacature is bij één van de gemeenten, er eerst gekeken gaat worden of er bij een andere deelnemer een geschikte kandidaat is.  Tot slot zullen in samenwerking met Content alle processen voor de aanvraag en de facturering van uitzendkrachten gedigitaliseerd worden. Dit betekent meer gebruiksgemak en efficiency. Het contract met Content gaat in op 1 april 2006.
bron:Gemeente Alkmaar