Op vrijdag 15 juli 2005 om 10.00 uur luidt de heer Ton Hooijmaijers de bel van de Alkmaarse kaasmarkt. De heer Hooijmaijers is gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën van de provincie Noord-Holland. Voorafgaand aan de kaasmarkt wordt hij in het stadhuis ontvangen door de heer Cor van Vliet, loco-burgemeester en tevens wethouder Ruimtelijke ordening van Alkmaar.

Ton Hooijmaijers ging begin 2005 als gedeputeerde aan de slag als opvolger van Henri Meijdam, thans burgemeester van Zaanstad. Tijdens zijn ´eerste 100 dagen-campagne' bracht Hooijmaijers in maart een bezoek aan de regio Alkmaar, waarin hij kennismaakte met de regiobestuurders. Tijdens een bustocht is hij toen op de hoogte gebracht van belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in de agglomeratie Alkmaar. Zijn bezoek aan de kaasmarkt komende vrijdag is hierop een vervolg.

Na het luiden van de bel krijgt Hooijmaijers een rondleiding over de kaasmarkt en wordt een bezoek gebracht aan de kaasdragerskamer. Daarna volgt een rondvaart, waarmee de gedeputeerde wordt geleid langs enkele voor Alkmaar belangrijke projecten, waaronder Schelphoek, Overstad en de stationslocatie. Projecten ook waarbij de Provincie in het kader van de grote woningbouwopgave de gemeente terzijde zou kunnen staan. Ook de mogelijke bebouwing van het Alkmaarse Waagplein komt daarbij aan de orde.

bron:Gemeente Alkmaar